11. Sınıf Biyoloji: Komünite Ekolojisi TEST - 1


Komünite Ekolojisi konusu 11. Sınıf Biyoloji test soruları. Biyoloji Komünite Ekolojisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Biyoloji: Komünite Ekolojisi TEST - 1
1.
Farklı türler arasında görülen rekabet;

I. yuva yapma alanı,

II. ihtiyaç duyulan besin çeşidi,

III. ışık,

IV. nem

faktörlerinden hangilerinin azlığına bağlı olarak gerçekleşebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
2.
Ekolojik kavramlarla ilgili olarak,

I. Komünitelerin sahip olduğu tür sayısı, tür çeşitliliğin oluşturur.

II. Bir türün ekosistemdeki rolüne ekolojik niş adı verilir.

III. Bir türün hayatta kalma direncine habitat adı verilir.

IV. İki farklı türün beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını gidermesine bağlı olarak oluşturdukları ortaklığa simbiyoz yaşam adı verilir.

ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
3.
Türler arası rekabet ilişkisi göz önüne alındığında;

I. türlerin ve bireylerin hayatta kalma isteği,

II. kaynakların sınırlı olması,

III. bireylerin lider olma güdüsü

faktörlerinden hangileri rekabet ilişkilerinin ortaya çıkma sebeplerindendir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi tam bir ekoton olarak kabul edilemez?
Doğru Cevap: "C" İki tarla sınırı
Soru Açıklaması
5.
Kaynak paylaşımı aşağıdaki türlerden hangileri arasında gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" Ekolojik nişleri aynı yada benzer olan türler arasında
Soru Açıklaması
6.
İki farklı komünitenin sınır bölgelerine ekoton adı verilir.

Ekotonlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Daha çok alanı kaplayan komüniteye ait birey sayısı daha fazladır
Soru Açıklaması
7.
Kara komunitelerinde bir türün sayısal çokluk ve fiziksel büyüklüğüne bağlı olarak diğer türleri yokmuş gibi hissettirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Baskın tür
Soru Açıklaması
8.
Kominitede yer alan türler arasındaki aşağıdaki etkileşimlerden hangisinde etkileşime katılan bireylerin tamamı zarar görür?
Doğru Cevap: "A" Rekabet
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
10.
Su ve kara komünitelerinde tür çeşitliliği ve türlerin sayısının değişmesine etki eden faktörlerden;

I. sıcaklık,

II. derinlik,

III. ışık şiddeti,

IV. aydınlanma süresi

hangileri hem kara hemde su komünitelerinin gelişimini etkiler?
Doğru Cevap: "E" I, III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.