11. Sınıf Edebiyat: Sohbet - Fıkra TEST - 1


Sohbet - Fıkra konusu 11. Sınıf Edebiyat test soruları. Edebiyat Sohbet - Fıkra Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Edebiyat: Sohbet - Fıkra TEST - 1
1.
Gazete ve dergilerde sürekli bir yazı köşesi olan yazarların kendilerine ayrılan bölümlerde yazdıkları, günlük olaylar, ekonomi, politika gibi konuları okuyucuları ile paylaştığı günübirlik yazılara ---- denir. Bu yazılar, gazete ve dergilerde yayımlanan süreli yayınlardır. Bu yazıların kalıcılık özelliği zayıftır, güncel konuları izlediği için uzun ömürlü olmaz.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" köşe yazısı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi fıkra yazarı ile ilgili söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Görüşlerini kanıtlamalıdır.
Soru Açıklaması
3.
Efendim, Fransa, demokrasinin beşiğiymiş, özgürlükler ülkesiymiş, insanlığa değerler armağan etmişmiş"Ben senin düşüncene katılmıyorum ama..." diye başlayan vecizenin altında da bir ünlü Fransız düşünürün imzası varmış. Değildir... Fransa özgürlükler ülkesi değildir, demokrasinin beşiği filan da olmamıştır. İnsanlığa armağan ettiği şey "devrim" dir, "Jakobenizm"dir. Oligarklara hayat veren "seçkinler konvansiyonudur. Ünlü Fransız düşünürü de ünlü filan değildir... "Voltaire" dendiğinde Fransa'da bile gülüp geçerler, "eserlerini" ciddiye almazlar. Bugün de "başörtüsü yasağı"yla "yabancı düşmanlığı"yla,"antiislamizm"le ve dünya tarihinin kaydettiği en çapsız politikacı olan Sarkozy'le anılmaktadır; daha doğrusu bu "değerlerle" dünya önünde rezil olmaktadır.

Bu parçada aşağıdaki metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır bakmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Fıkra
Soru Açıklaması
4.
(I) Düşünce yazılarıdır. (II) Giriş, gelişme ve sonuç şeklinde bölümleri bulunmaz. (III) Toplumu yakından ilgilendiren günlük olaylar işlenir. (IV) Konu kısa, yüzeysel ama ustaca bir üslupla işlenir. (V) Konu hakkında bilgi vermek değil, okuru düşündürmek esastır.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi fıkra türünün özelliklerinden
değildir?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
5.
(I) Yazar kişisel görüşlerini ileri sürdüğü için ispatlama gereği duyar, bunun için belgelerden yararlanır. (II) Serbest bir üslubu vardır, okuyucuyla içten bir bağ kurularak rahat bir anlatım yolu izlenir. (III) Etkileyici bir anlatım kullanılır. (IV) Kolay anlaşılan ve okunan gazete yazılarıdır. (V) Örneklemeden olabildiğince yararlanılır.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden farklı bir türle ilgili bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
6.
Konuşma dilini ve İstanbul Türkçesini bütün incelikleriyle ustaca kullanmıştır. Kısa cümleli, yalın ve açık bir üslup kullanmıştır. En önemli özelliği sohbet içinde yazması ve okura daha ilk cümleden itibaren sarıp sarmalamasıdır. Yaşama hep iyimser bakmış, en acı olayarı bile gülümseyerek mizahi bir üslupla anlatmıştır. Hiçbir edebî topluluğa katılmamış, sanat yaşamını bağımsız olarak devam ettirmiştir. "Şehir Mektupları"nda II. Abdülhamit Dönemi'nin İstanbul'unu büyük bir gözlem yeteneği ile sade ve kıvrak bir üslupla anlatmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahmet Rasim
Soru Açıklaması
7.
Zelzele, dün gece, İstanbul'u uykusunun en derin yerinde oynattı. Garip şey! Haftalardan beri komşu toprakları sarsan ve şimdi gizli adımlarla bize yaklaşır gibi olan âfetin faaliyete geçmek için insan gafletini kollayışta gösterdiği şeytani dikkate bakılırsa bunun, cana kastetmiş bir müthiş zekânın işi olduğuna hükmetmek lazım geliyor.

Bu parçada aşağıdaki metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Fıkra
Soru Açıklaması
8.
Anadolu'daki macerayı uzaktan yakından kâh sevine sevine kâh korka korka seyreden nice gafilller zannediyor ki eğer bu harpten Yunan'a karşı silahlarımız zaferiyle çıkarsak Kırım ve Teselya seferlerinden sonra olduğu gibi, devlet eski düzende bir daha dirilir, bir müddet daha keyif süreriz. Bu gafiller kainatı sırf siyaset gözüyle seyrettikleri içi bedbin olurlarsa yaman bedbin oluyor, müebbeden batacağımıza inanıyorlar, nikbin olurlarsa eski devletin eski düzende bir daha kurulacağını sanıyorlar. Lakin bu macerayı bu gözlerle seyredenler beyaz görürken de aldanıyorlar, siyah görürken de. Bugünkü Anadolu hadisesinin manasından bihaberdirler!

Bu parçada aşağıdaki metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Fıkra
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi fıkra yazarı ile ilgili söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Sanatlı bir dil ve üslubu olmalıdır.
Soru Açıklaması
10.
Beş altı seneden beri edebiyatımızın gösterdiği çıplaklık manzarası bütün fikir adamlarını düşündürse yeri var okuyup yazmanın halk arasında yayılması ve bundan dolayı okuyucu sayısının çoğalması nispetinde yazı hünerine arız olan bu soysuzlaşmanın anlaşılmaz sebepleri hakkında hayli şeyler söylendi. Felce uğrayan maalesef yalnız edebiyatımız değildir. Bu bitkinlik rengi, gizli bir hastalığın sarılığı gibi, ruh ve hayalin bütün bahçelerinde yayılmakta ve bütün yaprakları, yer yer soldurup kurutmaktadır.

Bu parçada aşağıdaki metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Fıkra
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.