11. Sınıf Edebiyat: Toplumcu Gerçekçi Roman TEST - 1


Toplumcu Gerçekçi Roman konusu 11. Sınıf Edebiyat test soruları. Edebiyat Toplumcu Gerçekçi Roman Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Edebiyat: Toplumcu Gerçekçi Roman TEST - 1
1.
1959'da yayımlanan bu roman, 1971'de "Zeliş" adıyla yeniden basılır. Kırsal kesim insanını anlatan diğer köy, kasaba romanlarımızın çağrıştırdıklarından farklıdır. Köylüyü ideolojik obje yaparak onun kusurlarını, zaaflarını ya da erdemlerini abartmak yerine, onu kendi doğal çevresi içinde, kendi töreleri, değer yargıları, duyguları ve inançlarıyla sadelikle yansıtmasını bilmiştir. Necati Cumalı kişilerin kendi dar çerçeveli basit dünyaları içinde gösterdikleri bireysel gelişimi ve eylemleri realiteye uygun biçimde ortaya koyarak yaşayan, tanıdık yadırganmayacak kişiler yaratmıştır.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tütün Zamanı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Sadri Ertem'e ait değildir?
Doğru Cevap: "C" Bir Karış Toprak
Soru Açıklaması
3.
Edebiyatımızda röportajlarıyla usta olarak kabul edilen ----, röportaj türündeki yazılarını "Bu Diyar Baştan Başa" adlı eserinde toplamıştır. Anadolu insanının özellikle Çukurova ve çevresi folklorik malzemelerinden yararlanarak oluşturduğu romanları özgün bir dil ve üslupla yazılmıştır. Sözlü gelenekle yaşayan Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik hikâyelerini "Üç Anadolu Efsanesi" adıyla yayımlamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Yaşar Kemal
Soru Açıklaması
4.
Edebiyatımızda köy sorunlarını toplumcu gerçekçi bir görüşle anlatarak 1950 - 1970 yılları arasında görülen köy edebiyatının en popüler yazarı olmuştur. "Tırpan" ve "Kaplumbağalar" adlı eserleri yazarın alegorik niteliğe sahip romanlarıdır. "Onuncu Köy" adlı romanında ise Köy Enstitülü bir öğretmenin görev yaptığı yerlerde verdiği biliçlendirme mücadelesi analtılmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fakir Baykurt
Soru Açıklaması
5.
"Yılkı Atı" adlı romanda yazar, bir Anadolu köyünün yaşantısını, dertlerini, gerçekleri, sorunları yaşlı bir atla sembolize edilerek yansıtılır. Güç bir gözlemi sağlam bir dil yapısı vardır. "Çelo" adlı eserinde ise köy ve köylü gerçeğimizi yansıtır.

Bu parçada sözü edilen eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Abbas Sayar
Soru Açıklaması
6.
I. Aganta Burina Burinata

II. Düşkünler

III. Mor Ötesi

IV. Kurt Kanunu

Aşağıdaki yazarlardan hangisinin yukarıda eseri yoktur?
Doğru Cevap: "B" Dursun Akçam
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Mahmut Yesari'ye ait değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaşar Ne Yaşar, Ne Yaşamaz
Soru Açıklaması
8.
Yazar, "Çıkrıklar Durunca" adlı eserde ortaya konan tez, tarihsel temellere dayandırılmıştır. Osmanlı Devleti'ni çökerten en önemli sebeplerden biri olarak kapitülasyonlar gösterilmiş ve bu görüşten hareketle yerli dokuma tezgâhlarının ucuz Avrupa malı karşısında rekabet edememesi sonucunda ortadan kalkışı anlatılmaktadır. Bu eser ayrıca toplumcu gerçekçi anlayışının ilk örneği olarak da kabul edilebilir.

Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangsidir?
Doğru Cevap: "A" Sadri Ertem
Soru Açıklaması
9.
Sürgün olarak gönderildiği Bodrum'da yerleşmeye karar veren ve buranın antik adını kendine mahlas olarak belirleyen yazar, Türk edebiyatında deniz konusunu en kapsamlı şekilde ele alan sanatçıdır. Ege ve Akdeniz'in kıyı ve açıklarında denizle ilgili her şey onun roman ve öykülerinde konu olarak kullanılabilir. "Uluç Reis", "Turgut Reis", "Ötelerin Çocukları" romanlarından bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cevat Şakir Kabaağaçlı
Soru Açıklaması
10.
"Bereketli Topraklar Üzerinde" romanında iflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali, Köse Hasan köylerinden yola çıkarlar. Geçimleri bulacakları işe bağlıdır. İflahsızın Yusuf daha önce Sivas'ta cer atölyesinde çalışmıştır. Ötekiler ilk defa şehre gitmektedirler. Çukurova'ya giderler, fabrikatör hemşehrilerini bulurlar. İşe alınırlar. Köse Hasan fabrikanın ağır işine, pis kokusuna dayanamaz. Hastalanır, perişanlık içinde bir hanın köşesinde ölür. Fabrikadaki haksızlıklar, ırgat başının haraçları öteki iki arkadaşı çileden çıkarır. Haraca baş kaldırır.

Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Orhan Kemal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.