11. Sınıf Kimya: Gazların Özellikleri TEST - 1


Gazların Özellikleri konusu 11. Sınıf Kimya test soruları. Kimya Gazların Özellikleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Kimya: Gazların Özellikleri TEST - 1
1.
I. Birbirleriyle her oranda karışabilir.

II. Genleşme kat sayısı ile birbirlerinden ayırt edilebilirler.

III. Açık hava basıncı manometre ile ölçülür.

Gazların genel özellikleri ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
2.
I. Bulundukları kabın hacmini alırlar.

II. Birbirine ve bulundukları kabın çeperlerine çarparak enerji aktarırlar.

III. Esnek çarpışmalar yaparlar.

İdeal gazlar ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
3.
Gazlar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sıcaklığı artırılırsa hareketleri azalır.
Soru Açıklaması
4.
I. 250 K = –27°C

II. 1 torr = 1 cmHg

III. 1 L = 1 dm3

Yukarıda sıcaklık basınç ve hacim eşitlikleri verilmiştir.

Buna göre, bu eşitliklerden hangileri hatalıdır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Gazlar ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Genleşmezler.
Soru Açıklaması
6.
I. Sıcaklık artışı ile genleşme,

II. Akışkan olma,

III. Her yöne doğru gelişigüzel hareket etme,

IV. Katı ve sıvılara göre daha büyük özkütleye sahip olma

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri gazlara aittir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki fiziksel özelliklerden hangisi, tüm gazlar için geçerli değildir?
Doğru Cevap: "D" Aynı koşullarda yoğunlukları birbirine eşittir.
Soru Açıklaması
8.


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sıvı yüksekliği sıvının öz kütlesine bağlı değildir.
Soru Açıklaması
9.
Standart koşullarda (25°C ve 1 atm) aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halinde bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
10.
İdeal davranıştaki bir gazın basıncı ile ilgili,

l. Gaz moleküllerinin kabın iç yüzeyleriyle (çeper) çarpışması sonucu oluşur.

ll. Kapladığı hacimle ters orantılıdır.

lll. Sabit hacimli kapta sıcaklığı ile doğru orantılıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" l, ll ve lll
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.