LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 1


LGS sınavı Matematik bölümü online deneme soruları. Online LGS Matematik deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 1
1.


Mehmet Öğretmen tahtaya 24 ve 40 sayılarını yazıyor. Öğrencisini tahtaya kaldırıp bu sayıların pozitif tamsayı bölenlerini yazmasını, sonra da bu iki sayının ortak bölenlerini silmesini istiyor. Son olarak da geriye kalan bütün sayıları küçükten büyüğe sıralayarak tekrar yazmasını istiyor.

Bu sıraya göre baştan 4. sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
2.


4 katlı bir öğrenci yurdunun her katında 32 oda ve her odada 8 yatak vardır. Tüm odaların ve tüm yatakların dolu olduğu bu yurtta öğrencilerden her ay toplam 218 TL gelir elde edilmektedir.

Buna göre bir öğrencinin aylık yurt ücreti kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "C" 256
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki şekiller ve sayılar belli bir kurala göre verilmiştir.Buna göre soru işareti (?) yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" -1
Soru Açıklaması
4.
Fadime Nine’nin torunu Muhammet, bu yıl Eylül ayı içerisinde babaannesini ziyaret etmeyi, ziyaret günlerini de ayın tamkare sayı olan günleri olacak şekilde seçmeyi planlıyor.

1 Eylül tarihi Çarşamba günü olduğuna göre Muhammet, babaannesini bu ay en çok hangi günler ziyaret etmiştir? (Eylül ayı 30 gündür.)
Doğru Cevap: "D" Perşembe ve Cumartesi
Soru Açıklaması
5.


Yukarıdaki tünele giriş yapabilmek için araçların sahip olması gereken maksimum yükseklik tabelada verilmiştir. Bu yüksekliği geçen araçlar tünele girememektedir.

Buna göre yandaki tabloda yüksekliği verilen 5 araçtan kaç tanesi tünele giremez?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
6.


Bir yarışmada yarışmacıların göğüs numaraları taban, şapka numaraları üs kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilebilecek en büyük ve en küçük sayı için iki kişiye şapka takılacaktır.

Şapka takılmayacak iki yarışmacı kimlerdir?
Doğru Cevap: "B" Musab – Furkan
Soru Açıklaması
7.
x bir rakam olmak üzere

M = 2x . 5x-1 şeklinde aşağıdaki sayılardan hangisi yazılabilir?
Doğru Cevap: "A" 200
Soru Açıklaması
8.
Bir öğretmen sınıftayken aklından bir sayı tutuyor ve öğrencilerinden bu sayıyı tahmin etmelerini istiyor. Daha sonra bu sayı ile ilgili şekildeki ipuçlarını veriyor.Buna göre öğretmenin aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 252
Soru Açıklaması
9.


Şekildeki sayı doğrusunda bütün tamsayıların arası dört eş parçaya ayrılmıştır. Sayı doğrusu üzerinde A noktasında bulunan “Çekirge Mobilo” önce B’ye, sonra sırayla C ve D noktalarına sıçrıyor.

Buna göre çekirgenin bulunduğu bu dört noktadaki sayıların toplamının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" (2 . 10-0) + (2. 10-1) + (5. 10-2)
Soru Açıklaması
10.


Bir kırtasiye dikkat çekmek amacıyla şekildeki gibi iki tabela hazırlamış ve kırtasiyenin girişine astırmıştır. Tabelalar şekildeki gibi yanmaya başlıyor ve her saniyenin sonunda A tabelasındaki sayı 2 katına çıkıyor, B tabelasındaki sayı yarıya düşüyor.

Buna göre kaç saniye sonra A tabelasında yazan sayı, B tabelasında yazan sayının 16 katı olur?
Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması
logo
LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 1
11.


Yaşar Usta 1 kg’ını 3 TL’ye aldığı 60 kg pirinç ile 1 kg’ını 2 TL’ye aldığı 54 kg bulguru birbirine karıştırmadan eşit hacime sahip paketlere, paket sayısı en az olacak şekilde dolduracaktır.

Pirinçlerin bir paketini 25 TL’ye, bulguların bir paketini 15 TL’ye satarsa bütün paketler satıldığında kaç TL kâr elde eder?
Doğru Cevap: "B" 97
Soru Açıklaması
12.
Asiye’nin şekildeki gibi 60 cm yüksekliğinde komidini vardır. Komidinin A ve C çekmecelerinin yükseklikleri √¯5'er cm'dir.Buna göre B çekmecesinin yüksekliği cm cinsinden hangi iki tamsayı arasındadır?
Doğru Cevap: "B" 42 ile 43
Soru Açıklaması
13.
Yarıçapı r olan çemberin çevresi 2πr'dir.Hülya Hanım’ın kendine ait daire şeklinde bahçesi vardır. Bu bahçesine şekildeki gibi, bahçenin merkezinden 3 metre ve yine bahçe merkezinden 8 metre uzaklıkta olacak şekilde daire biçiminde çizgiler çiziyor. Bu çizgilerin üzerine, birbirine eşit ve en büyük aralıklarla ağaç dikiyor.

Buna göre dikeceği toplam ağaç sayısı en az aşağıdakilerden hangisidir? (π=3)
Doğru Cevap: "B" 11
Soru Açıklaması
14.


4 m boyundaki ticari araçlar ile 8 m boyundaki otobüsler sınır kapısının farklı girişlerini kullanmaktadır. Ticari araç ve otobüslerin her birine girişe en yakın olana 1 numara verilmek koşuluyla yukarıdaki resimdeki gibi numaralar verilecektir. Uzunluğu 400’er m’den kısa olan bu iki kuyruk aynı noktada son bulmaktadır.

Bu kuyruklarda 8 ve 8’in katı numaralara sahip taşıtlara harita hediye edileceğine göre en fazla kaç araç hediye almaya hak kazanır?
Doğru Cevap: "B" 14
Soru Açıklaması
15.


2020 model yeni bir bilgasayar alan Cihan, bilgisayarındaki verilerin çalınmasını önlemek için bilgisayarınabir flifre belirliyor.

Belirlediği flifreyi unutmamak için 2020 sayısının asal çarpanlarının sadece kuvvetleriniküçükten büyüğe doğru sıralıyor.

Buna göre, Cihan bilgisayarına hangi flifreyi koymuştur?
Doğru Cevap: "B" 211
Soru Açıklaması
16.
Hakkı Bey dört çocuğuna bir miktar misketi eşit şekilde paylaştırılmıştır. Çocuklar ellerindeki misket sayılarıyla ilgili flu bilgileri veriyor.Hakkı Bey çocuklarına 230 dan fazla misket dağıttına göre, her bir çocuğa düşen misket sayısı en az kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 66
Soru Açıklaması
17.
a ≠ 0 olmak üzere, (ax)y = axy Aynı doğrultuda bulunan; Eylül, Begüm ve Berru'nunaralarında kaç metre olduğu ve Berru'nun da önlerindebulunan Tümay Anadolu Lisesi'ne kaç metre mesafedeolduğu aşağıdaki şekilde verilmiştir.Bu kişilerden Begüm 38 metre, Eylül 37 metre, Berru 38 metre okula doğru yürümüşlerdir.

Buna göre, son durumda okula yakınlıklarına göresıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Begüm - Eylül - Berru
Soru Açıklaması
18.
Bir sayının her bir basamağındaki rakamın, sayının basamak sayısı kadar kuvvetinin alınarak toplanması sonucu elde edilen toplam, ilk sayıya eşitse bu sayıya "Armstrong sayısı›" denir.

Örneğin; 153 = 13 + 53 + 33 = 1 + 125 + 27 = 153 olduğundan 153 bir Armstrong sayısıdır.

Buna göre, üç basamaklı 3 x 1 sayısı ve 4y7 sayısı birer Armstrong sayısı ise x + y toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 7
Soru Açıklaması
19.


Yarıçap uzunluğu r olan çemberin çevresi 2πr ile hesaplanır.

Yukarıdaki oyuncak bisikletin ön ve arka tekerleğinin yarıçapları verilmiştir.

Buna göre, arka tekerlek iki tam tur attığında ön tekerlek kaç tur atar? (π = 3 alınız.)
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
20.


Zeminden 256 cm yükseklikten bırakılan bir top yere her çarptığında bulunduğu yüksekliğin karekökü kadar yükselmektedir.

Buna göre, top yere kaçıncı çarpmasında dikeyde aldığı yol 300 cm olur?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.