LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 2


LGS sınavı Matematik bölümü online deneme soruları. Online LGS Matematik deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 2
1.
Aşağıdaki grafikte bir mağazada bir günde satılan ayakkabıların numaralarına göre dağılımı verilmiştir.38, 42 ve 44 numaralı ayakkabı satışlarının %90'ı erkek ayakkabısı olduğuna göre, bu erkek ayakkabılarının sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 45
Soru Açıklaması
2.


2020 yılında üretilen toplam 4800 adet A, B, C ve D marka buzdolaplarının üretim miktarlarının dağılımı, yukarıdaki dairesel grafikte verilmiştir.

• Üretilen A marka buzdolabı sayısı, B marka buzdolabı sayısından 400 fazladır.

• Üretilen D marka buzdolabı sayısı C marka buzdolabı sayısının 2 katından 200 fazladır.

Buna göre, 2020 yılında C marka buzdolabından kaç tane üretilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 600
Soru Açıklaması
3.


İçerisinde 50 TL, 100 TL ve 200 TL banknotların bulunduğu bir para çantasında toplam 150 adet banknot bulunmaktadır. Para çantasındaki 50 TL, 100 TL ve 200 TL banknotların toplam para değerleri birbirine eşittir.

Buna göre, para çantasından rastgele alınan bir banknotun 100 TL olma olasılığı kaçtır?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
4.


Yukarıda cebir karoları ile modellemesi verilen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 4x2 + 8x + 3
Soru Açıklaması
5.


Kenar uzunlukları 4x birim ve 25x birim olan dikdörtgensel bahçenin içine kısa kenarlardan ikişer birim uzun kenarlardan üçer birem uzaklıkta bir havuz yapılmıştır.

Buna göre, bu havuzun kapladığı alanı veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 100x2 -166x + 24
Soru Açıklaması
6.


Yarıçapı r olan dairesel bölgenin alan› πr2 ile hesaplanır.

Yukarıda bir kenarı 2x + 4 birim olan karenin içerisine kenarlara teğet olacak şekilde O merkezli çember çiziliyor.

Buna göre, mavi boyalı bölgelerin alanları toplamını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (π = 3 alınız.)
Doğru Cevap: "D" x2 + 4x + 4
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki grafik bir evin elektrik kullanım süresi ile fatura tutarı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Buna göre, bu evde 30 saat elektrik kullanımı yapılmış olsaydı fatura tutarı kaç TL olurdu?
Doğru Cevap: "D" 75
Soru Açıklaması
8.
Gülsüm ve Hale'nin toplam 240 TL vardır.

Gülsüm Hale'ye 20 TL verirse Gülsümün parası Hale'nin parasının 2 katı olacağına göre, Gülsüm'ün başlangıçtaki parası kaç TL dir?
Doğru Cevap: "C" 180
Soru Açıklaması
9.
İlknur hanım manavdan 4 kg portakal ve tanesi 6 TL ile 11 TL arası değişen kavunlardan 4 tane alarak manava 210 TL veriyor.

Manav para üzeri olarak 130 TL verdiğine göre, portakalların 1 kilogramının fiyatı TL cinsinden hangi aralıkta olabilir?
Doğru Cevap: "C" 9 < P < 14
Soru Açıklaması
10.


Şekilde bir karıncanın şekerlere olan uzaklıkları verilmiştir.

I. şeker ile III. şeker arasındaki mesafe 25 m olduğuna göre, karıncanın III. şekere olan uzaklığı x kaç metredir?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
logo
LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 2
11.
Eren ve Ömer, “Aralarında asal çarpanlarım benim, aralarında asal olmayan çarpanlarım senin” oyunu oynuyorlar. Oyunun kurallarına göre her bir kişi diğerine bir sayı söyleyecek ve her kişi kendisine söylenen sayının 1 ve kendisi hariç toplamları en büyük olan, aralarında asal iki çarpanının toplamını kendine; kendisi hariç toplamları en büyük, aralarında asal olmayan iki çarpanının toplamını diğerine puan olarak yazacaktır.

Örneğin Eren 18 ve Ömer 12 sayılarını söylemiş olsunlar:Ömer 21 ve Eren 22 puan aldığından oyunu Eren kazanır.

Buna göre Eren’in 30 dediği bir oyunda Ömer aşağıdaki sayıların hangisini söylerse oyunu Eren kazanır?
Doğru Cevap: "A" 20
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki görselde kilogramı 2 TL’den satılan karpuzun fiyatı verilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu karpuzun ağırlığını kilogram cinsinden veren ondalık gösterime denk bir ifadedir?
Doğru Cevap: "D" 9. 100 + 2. 10-1 + 2. 10-2 + 5. 10-3
Soru Açıklaması
13.
Dünyadaki her bir insanın kullandığı farklı özelliklerdeki plastik, önce suya karıştı, sonra sulardan nehirlere, nehirlerden denizlere ve oradan da okyanuslara ulaştı. Bu plastik parçalar okyanus akıntıları ile neredeyse büyük bir adaya dönüştü. Öyle ki Pasifik Okyanusu’nda oluşan bu ada, Türkiye yüzölçümünün 5 katı büyüklüğe sahip olduğundan bu plastik atık yığınına kıta demek daha doğru olur.Türkiye’nin yüzölçümü yaklaşık olarak 780 000 km2 olarak hesaplanırsa Pasifik Okyanusu’nda plastik atıklar ile oluşmuş bu kıtanın yüzölçümünü km2 biriminde veren bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 3,9 . 106
Soru Açıklaması
14.
a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere;Aşağıda, köşelerindeki çemberler üzerinde sayılar yazılı üç tane altıgenden oluşan düzenek verilmiştir.Düzenekte her bir altıgenin köşeleri üzerinde bulunan sayıların çarpımları birbirine eşittir.

Buna göre 2a.2b işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 23
Soru Açıklaması
15.
0,000042·10⁻⁷ sayısı 10x sayısı ile çarpıldığında 10.000’den büyük bir sayı elde edilmektedir.

Buna göre x tam sayısının alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 16
Soru Açıklaması
16.


Yukarıdaki tabloda kutular 1’den 120’ye kadar numaralanmıştır. Bu tabloda şu şekilde boyama yapılacaktır.

- 6’nın katı olan sayıların yazılı olduğu kareler sarıya,

- 8’in katı olan sayıların yazılı olduğu kareler maviye,

- Tamkare sayıların yazılı olduğu kutular kırmızıya boyanacaktır. Sarı renge boyalı bir kare maviye boyanırsa o kare yeşil renk olmakta, mavi boyalı bir kare kırmızıya boyanırsa o kare mor renk olmaktadır.

Buna göre tüm tablo doğru şekilde boyandığında yeşil ve mor renkli kare sayısı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
Doğru Cevap: "A" (Yeşil) 5 (Mor) 2
Soru Açıklaması
17.


Yukarıda dikdörtgen biçiminde bir bahçe ve bu bahçede her bir dikdörtgensel bölgeye ekili yeşilliklerin alanı verilmiştir. Bahçedeki her bir dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluğu tam sayıdır.

Buna göre ıspanak ekili bölgenin çevre uzunluğunun alabileceği en küçük değer kaç metredir?
Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
18.


Bir bahçenin dikdörtgen biçimindeki yoluna, aralarında hiç boşluk kalmadan kare şeklindeki fayanslar yukarıdaki gibi bir sıra döşeniyor.

Fayans döşenecek yolun genişliği 23 metre, uzunluğu da 43 metre olduğuna göre bu yolu tamamen kaplamak için kaç adet fayans kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 211
Soru Açıklaması
19.
Cenk Bey, bilgisayarına koyduğu şifreleri unuttuğundan şifreler için yazdığı ipuçlarını 0, 1 ve 2 rakamlarını kullanarak kodlamaktadır. Kodlama sonucunda elde edilen sayı bilgisayarın şifresi olmaktadır.

Örneğin ipucu 73 olan bilgisayarın şifresi 2201 olup 2·33 + 2·32 + 0·31 + 1·30 = 54 + 18 + 0 + 1 = 73 şeklinde hesaplanmaktadır.

Buna göre şifresi 10221 olan bilgisayarın ipucu kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 106
Soru Açıklaması
20.


Yukarıda verilen sayı doğrusunda, C noktasına karşılık gelen tam sayı –4’tür.

BCDE karesinin alanı 68 cm2 ve ABKL karesinin alanı 110 cm2 olduğuna göre A noktasına karşılık gelen sayı hangi tam sayıya en yakındır?
Doğru Cevap: "B" -23
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.