LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 5


LGS sınavı Matematik bölümü online deneme soruları. Online LGS Matematik deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 5
1.
Aşağıda matematik soru bankasındaki ünitelerin soru sayılarına göre dağılımları dairesel grafikte verilmiştir.

Sütun grafiğinde ise I. ünitede yer alan kazanımların numaralarına göre soru sayılarının dağılımı verilmiştir.Buna göre bu soru bankasındaki toplam soru sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 1120
Soru Açıklaması
2.
Derya'nın aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının en küçüğü 2, en büyüğü 5'tir.

Buna göre, Derya'nın aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" 175
Soru Açıklaması
3.
32 sayısının doğal sayı çarpanlarının tamamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1,2,4,8,16, 32
Soru Açıklaması
4.
34 567 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine eşit değildir?
Doğru Cevap: "D" 0, 34567 . 106
Soru Açıklaması
5.
Üç basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır?
Doğru Cevap: "A" 21
Soru Açıklaması
6.
Bir torbada 6 mavi,10 kırmızı ve 4 sarı top vardır. Rastgele seçilen bir topun mavi veya sarı olma olasılığı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 1/2
Soru Açıklaması
7.
Tweety (kuş), Sylvester (kedi) ve Hector (köpek) doğrusal olmayan 3 ayrı noktada durmaktadırlar. Tweety ile Sylvester arası 5 metre, Tweety ile Hector arası 4 metre olduğuna göre, Sylvester ve Hector arası tam sayı olarak en fazla kaç metredir?
Doğru Cevap: "C" 8
Soru Açıklaması
8.
Bir ABC üçgeninde AB kenarı AC kenarı üzerine katlanıldığında ortaya çıkan katlama çizgisi üçgenin hangi yardımcı elemanıdır?
Doğru Cevap: "A" Açıortay
Soru Açıklaması
9.
Bir A noktası y eksenine göre yarısıması alındıktan sonra 3 birim sağa ve 5 birim aşağı ötelenerek A (-2,-1) noktası elde ediliyor. A noktasınınkoordinatları aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" A(5.4)
Soru Açıklaması
10.
x t y = 12 ve x.y = 32 ise x2 + y2 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 80
Soru Açıklaması
logo
LGS Matematik Deneme Sınavı TEST - 5
11.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi özdeşlik değildir?
Doğru Cevap: "B" a2 - b2 = (a+b)(a-b)
Soru Açıklaması
12.
Beşiktaş kulübü 1903 yılında; Fenerbahçe kulübü 1907 yılında kurulmuştur. Bu iki kulübün kuruluş yıllarının çarpımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "C" 19052 -22
Soru Açıklaması
13.
Kenar uzunlukları 30 cm ve 20 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir fotoğraf %30 oranında büyütülüyor. Oluşan fotoğrafın çevresi kaç cm'dir?
Doğru Cevap: "B" 130
Soru Açıklaması
14.


denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "A" -2
Soru Açıklaması
15.
İki askerden biri 9 günde, diğeri 12 günde bir nöbet tutmaktadır.

Bu iki asker aynı gün nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar?
Doğru Cevap: "B" 36
Soru Açıklaması
16.
210 ton kömürün yarısını A kamyonu, yarısını da B kamyonu taşıyacaktyr . A kamyonu payını 4 seferde, B kamyonu 8 seferde eşit olarak taşıyor.

Buna göre, A kamyonunun bir seferde taşıdığı yük, B kamyonunun bir seferde taşıdığı yükten kaç ton fazladır?
Doğru Cevap: "B" 26
Soru Açıklaması
17.
I. Tüm irrasyonel sayılar gerçek sayıdır.

II. Tüm doğal sayılar gerçek sayıdır.

III. Tüm gerçek sayılar rasyoneldir.

IV. Tüm negatif tam sayılar irrasyoneldir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
18.
Bir laboratuvar ortamında, uzunluğu 0,00009 m olan virüs, birbirine eş 45 parçaya bölünerek inceleniyor.

Buna göre, bu parçalardan birinin santimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 2 . 10-4
Soru Açıklaması
19.
ab – ac = 24

b – c = 8

olduğuna göre, a + b – c ifadesi kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 11
Soru Açıklaması
20.
x değişkeni yolu (km) ve y değişkeni ücreti (TL) göstermek üzere bir şehirdeki taksi ücreti y = 2,7 + 5 x denklemiyle hesaplanıyor.

Buna göre 32,7 TL ödeyen bir müşteri taksiyle kaç km yol gitmiştir?
Doğru Cevap: "B" 6
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.