LGS Türkçe Deneme Sınavı TEST - 2


LGS sınavı Türkçe bölümü online deneme soruları. Online LGS Türkçe deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Türkçe Deneme Sınavı TEST - 2
1.
Kişiden kişiye değişebilen ifadeler öznel ifadelerdir. Dolayısıyla bu ifadelerin doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanamaz.

Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde öznel ifadeye yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Video görüntüleri hayvan davranışlarının incelenmesine yönelik araştırmalarda sıkça kullanılıyor. Ancak bu verilerin tek tek analiz edilmesi hayli zor. Oxford Üniversitesinden bilim insanları, şempanzelerin yüzlerini tanımak ve onları doğal yaşam ortamlarında izlemek için yeni bir yapay zekâ teknolojisi geliştirdi. Araştırmanın sonuçları Science Advances dergisinde yayımlandı.
Soru Açıklaması
2.
• Bağlaç olan da/de, kendisinden önce gelen sözcükten her zaman ayrı yazılır.

• Bağlaç olan da/de, hiçbir zaman ünsüz benzeşmesine uğramaz.

Bu kurallara göre aşağıdaki metinlerin hangisinde “da/de”nin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Doğa da bazı hayvan türlerinin sayısı kıtlık, aşırı avlanma, iklim değişikliği ya da yaşam alanlarının daralması sonucu azalır. Hatta bu durum soylarının tamamen tükenmesine kadar gidebilir. Fakat bazen soyunun tükendiğini düşündüğümüz türler uzun bir aradan sonra tekrar ortaya çıkar. Türkiye’deki balık baykuşu, buna en iyi örneklerden biridir.
Soru Açıklaması
3.
Dünyanın en büyük balığı, balina köpek balığıdır (rhincodon typus). Her ne kadar adında “balina” kelimesi geçse de bu balık, bir memeli türü değildir; sadece büyüklüğünden dolayı balina köpek balığı olarak adlandırılır. Bilim insanlarının pek çoğu balina köpek balıklarının boylarının 12 metre civarında olduğunu ve daha fazla büyüyebilenlerine ender rastlandığını belirtiyor. 1949 yılında Pakistan’da yapılan bilimsel ölçümle en büyük balinanın 12,65 metre boya sahip olduğu belirlenmiş ve ağırlığının da 15-21 ton arasında olduğu tahmin edilmiş. Balina köpek balıklarını ilginç yapan bir özellik de çok büyük boylarına karşın sadece planktonlarla beslenmeleridir. İnsanlara zarar vermeyen balina köpek balıkları genellikle Hint, Atlantik ve Pasifik Okyanuslarının sıcak bölgelerinde, 0-70 metre arasındaki derinliklerde yaşar. Ancak bu canlıların 700 metre derinliğe inebildikleri de biliniyor.

Bu metinden “balina köpek balıkları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Beslenme düzenlerine
Soru Açıklaması
4.
Bizde anlam ve özelliği anlaşılmayan meselelerden biri, belki de başlıcası eleştiridir. Eleştiriyi basit bir şeymiş gibi görmek hemen hepimize has bir kusurdur, içimizden biri herhangi bir konuda söz söylediğinde hemen “Eleştiri yapıyorum!” der. Bu anlayış yanlıştır ve bunun düzeltilmesi gerekir. Çünkü eleştiri öyle sıradan bir şey değil, sanatkârların en candan yardımcısıdır. Eleştirmen de seçkin bir insandır ve herkesten daha iyi bilir, daha isabetli görüşlere sahiptir. Sanat için, eser için duygularını düşüncelerine feda eder.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Eleştiri, hiç basit olmayan ve ustalara bırakılması gereken bir disiplindir.
Soru Açıklaması
5.
Ses, mekanik bir dalgadır ve yayılmak için bir ortamın varlığına ihtiyaç duyar. Örneğin bir enstrümandan çıkan sesler havadaki moleküller sayesinde insanların kulağına ulaşır. Enstrümandaki titreşimlerin hava basıncında sebep olduğu dalgalanmalar, iç kulakta elektrik sinyallerine dönüştürülerek beyne iletilir ve böylece ses algısı oluşur. Uzayda sesler duyulamaz. Çünkü ses dalgalarının, içerisinde yol alabileceği bir ortam yoktur. Örneğin uzaydayken bir gitarın tellerini çektiğinizi düşünelim. Teller Dünya’da olduğu gibi titreşmeye başlayacaktır. Ancak tellerdeki enerjiyi kulağınıza aktaracak bir ortam olmadığı için herhangi bir ses duyamazsınız. Zaman ilerledikçe enstrümandaki sürtünmeler sebebiyle titreşimler giderek azalacak ve en sonunda tamamen duracaktır. Böylece tellerdeki mekanik enerji ısı enerjisine dönüşecek ve enstrüman ısınacaktır.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Bir gitarın telleri uzayda çekildiğinde titreşimle birlikte ses de duyulur.
Soru Açıklaması
6.
• Kar, fırtına, yağmur aynı anda başlayınca herkes korktu.

• Bir gömlek ile bir pantolon almış, herkese gösteriyordu çocuk.

• Karşıdan geçerken kadın, avukatı görünce yanına koşup gitti.

Bu cümlelerde virgülün aşağıdaki görevlerinden hangisi örneklenmemiştir?
Doğru Cevap: "D" İşi yapan ögeyi belirtmek
Soru Açıklaması
7.
I. edemediğim, bu sorumluluk karşısında kendimi

II. evde varlığı hissedilir bir

III. yetersiz hissettiğim bir konu olmuştur

IV. gelen bir fikir olmakla

V. birlikte hiçbir zaman cesaret

VI. hayvanla yaşama fikri her zaman çekici

Bu sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur?
Doğru Cevap: "C" IV
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş bölümü olamaz?
Doğru Cevap: "A" Geliştirilen bu yapay zekâ teknolojisi ışık koşullarının yeterli olmadığı, görüntü kalitesinin düşük olduğu ve hareketten kaynaklanan bulanıklık durumu gibi zor koşullarda bile yüksek doğrulukta sonuçlar veriyor. Ayrıca gelişmiş yüz tanıma sistemi farklı açılarda bile yüzleri doğru şekilde tanıyabiliyor.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda sayıların yazımıyla ilgili bazı kurallar verilmiştir.

• Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.

• Dört veya dörtten çok basamaklı sayılar sondan sayılarak üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.

• Sayılar harflerle de yazılabilir. Ancak saat, para tutarı, istatistik, veriye ilişkin sayılarda rakam kullanılır.

• Saatler yazılırken saat ve dakika arasına nokta konur.

• Üleştirme sayıları yazıyla yazılır.

Bu kurallara göre,

I. Saat 09:20’de zil çalıyor.

II. 1.482.000 adet kalem dağıtılmış.

III. Tabaklara 2’şer tane kek koydu.

IV. Sınıfta yirmi bir kişi vardı.

cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
10.
(I) İstanbul’a kar yağmaya başlamıştı. (II) Kız Kulesi’nin şakaklarına usul usul yağıyordu. (III) Bir yandan ruha sükûnet veren keman sesi, bir yandan da tabiatın şehirle dansı... (IV) Her bir kar tanesi nazlı nazlı süzülerek şehri süslüyordu.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
logo
LGS Türkçe Deneme Sınavı TEST - 2
11.
“Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv.” cümlesinden aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Arkadaşının yaptığı hatanın arkasında ol ve onu herkese karşı savun.
Soru Açıklaması
12.
Kaleli, Kozoğlu, Sarızlar, Bilginler, Terazidere, Yekeli, Fıratlı, Sokullu adlı toplam 8 duraktan oluşan raylı ulaşım hattında duraklar ardışık olarak sıralanmaktadır. Bu duraklara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

• İlk durak Kaleli, son durak ise Kozoğlu’dur.

• Sarızlar durağından bir sonraki durakta Bilginler durağı vardır.

• Terazidere ile Yekeli durakları arasında bir durak vardır.

• Kozoğlu’ndan üç durak öncesi Fıratlı durağıdır.

• Sarızlar’dan beş durak sonra Sokullu durağı vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Sokullu durağı ile Fıratlı durağı arasında bir durak bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
13.
İsim-fiil eki alan sözcükler, bazen bir varlığın ya da kavramın kalıcı adı olabilir. Bu kelimeler, fiil kök veya gövdelerine isim-fiil eki getirilmesine rağmen artık fiilimsi özelliğini kaybederek kalıplaşmış isme dönüşür.

(I) Bir yemeğe katılması gereken en önemli malzeme sevgidir. (II) Sevgi olmadan bir tat ortaya koymak çok da mümkün değildir. (III) Parmakların hünerleri, yürek atışıyla birleştiği zaman lezzet şöleni ortaya çıkar. (IV) En iyi şeflerin bile sihirli gücü, işlerini sevmeleri ve sevginin mayasıyla damak hazzını taçlandırmalarıdır.

Bu açıklamaya göre numaralanmış cümlelerin hangisinde kalıplaşmış isim vardır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
14.
14 ve 15. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Diş çürüğü; çoğunlukla dişin sert dokusu olan mine, onun altındaki dentin ve kimi zaman da kök yüzeyini örten sert dokunun yıkılması olayıdır. Genellikle karbonhidratlı yiyeceklerin (şeker, nişasta vb.), kola ve benzeri şekerli ve gazlı içeceklerin, kek veya çikolata gibi özellikle yapışkan gıdaların diş yüzeyinde uzun süre kalmasıyla oluşmaktadır. Ağızda var olan bakteriler bu gıda artıkları ile beslenmekte ve bu mikroorganizmalar yardımıyla asit üretilmektedir. Bir süre sonra bu asidik ortam dişin sert dokularında yıkıma sebep olup diş çürüklerini oluşturmaktadır. Ağızda bulunan bakterilerden oluşan bakteri plağı, şekerli ve unlu yiyeceklerin ağızda kalan artıklarından asit oluşturabilmektedir. Bu asitler, dişlerin mineral dokusunu çözerek dişin minesinin bozulmasına, sonuçta da diş çürüğünün başlamasına ve diş hekimlerinin kavite dedikleri oyuklara neden olmaktadır. Şekerli ve unlu yiyeceklerle bakterilerin buluşması sonucunda çürükler oluştuğuna göre herkes için bir tehlike var demektir. Ancak beslenmelerinde karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklerin oranı çok yüksek olan kişilerin içtiği suda florür oranı da çok düşükse bu dişler, çok daha fazla çürük tehlikesi altındadır. Bakteri plağı tarafından oluşturulan aside karşı tükürük doğal bir savunma mekanizması oluştursa da tek başına çürüğü önleyemez. Tükürük akışını ve miktarını azaltan hastalıklar ya da ilaçlar da çürük oluşumunu hızlandırmaktadır.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çürük oluşumuna sebep olan etkenler
Soru Açıklaması
15.
Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Tükürük, doğal bir savunma mekanizması olarak çürüğü engelleyebilir.
Soru Açıklaması
16.
Umut, geleceği hatırlama; mutluluk, geçmişi unutma sanatıdır.” (Diderot)

Aşağıdakilerden hangisi Diderot’un bu sözüyle anlamca aynı doğrultudadır?
Doğru Cevap: "A" Geçmişteki acıları unutunca mutlu; bugünü değil, geleceği düşününce umutlu oluruz.
Soru Açıklaması
17.
Zarf-fiiller, fiil kök veya gövdelerine gelerek cümleye durum ya da zaman anlamı katar.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil, cümleye durum anlamı katmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Eski fotoğrafı duvara asınca hatırımda tüm anılar canlandı.
Soru Açıklaması
18.
B1 vitamini, değişik gıdalarla alınan besin ögelerinin vücutta enerjiye çevrilmesini ve en önemli enerji kaynaklarından biri olan karbonhidratlardan enerji yapımını sağlar. B1 vitamini karaciğer ve diğer organ etleri, süt, et, kuru baklagiller, tahıllar, ceviz, fındık ve yumurtada bulunur. Bu vitaminin eksikliğinde yorgunluk, iştah azalması, sindirim sisteminde bozukluklar, kalp yetmezliği, huzursuzluk baş gösterir.

Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Makale
Soru Açıklaması
19.
Bir eylemin gerçekleşmesinin başka bir eyleme bağlı olduğu cümleler koşul-sonuç cümleleridir. Bu cümlelerde şart eki olan “-sa/-se” sıklıkla kullanılır ama her koşul-sonuç cümlesinde bu ekin bulunması zorunlu değildir.

Buna göre,

I. En temel düzeyde okuma eylemi, çocukların kendi kendilerine okumalarını da teşvik eder.

II. Çocuklar ancak birine destek olan ebeveynleri gördüklerinde arkadaşlarına destek olmaya başlayacaklardır.

III. Bir konuya duyulan tutku paylaşılırsa dinleyicilerde öğrenme arzusu yaratma şansı yüksek olur.

IV. Bir hikâyenin tamamını anlama becerisi, günümüz eğitim dünyasında genellikle hafi fe alınır.

cümlelerinin hangisinde koşul-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
20.
Ülkemiz, kültür ve doğa varlıklarının yer altında, yer üstünde ve su altında yoğun olarak bulunduğu çok özel bir coğrafyada yer almaktadır. Anadolu, binyıllar boyunca çok çeşitli uygarlıkların bir arada ve tarih boyunca yaşadığı özel bir alandır. Çeşitli uygarlıkların doğup geliştiği ülkemizde, tarih öncesinden başlayarak her tür ve nitelikte kültür varlığı ve bu varlıkların bir aradalıklarının oluşturduğu yerleşmelerin yanı sıra çok zengin doğal varlıklar da bulunmaktadır. Bazen az bulunur coğrafi , topografi k, jeolojik ya da jeomorfolojik oluşumlar, bazen çok özel bir fl oranın (bitki örtüsü ya da bir bitki türü) varlığı ya da özel bir canlı türünün yaşadığı bir ortam, bazen de insan eliyle oluşturulan fi ziksel çevre ile doğal niteliklerin birlikteliğinden doğan “güzellikler” ve özellikler doğal varlıklar olarak ortaya çıkmaktadır ve bunlar günümüzde de yaşamımızın bir parçasıdır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Ülkemizde kültür ve doğa varlıkların en yoğun bulunduğu konum, yer üstüdür.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.