10. Sınıf Edebiyat: Âşık Tarzı Halk Edebiyatı TEST - 1


Âşık Tarzı Halk Edebiyatı konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Âşık Tarzı Halk Edebiyatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Âşık Tarzı Halk Edebiyatı konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Âşık Tarzı Halk Edebiyatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Âşık Tarzı Halk Edebiyatı TEST - 1
1.
17. yüzyılda Konya, Karaman’da doğup yetişmiş bir ordu ozanıdır. Birçok sefere katılmış, sınır boylarında bulunmuş, İstanbul'da uzun süre kalmıştır. Gerçek ününü koşma, semai ve varsağıları ile yapmıştır. Divan şiirinden etkilenerek kaside ve gazeller de yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen ozan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Âşık Ömer
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinde âşık edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Destan, semai, varsağı, koşma
Soru Açıklaması
3.
Âşık tarzı halk edebiyatı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Âşık tarzı halk şairlerinin bir kısmı dinin etkisiyle şiirler de yazmışlardır.
Soru Açıklaması
4.
Belli bir eğitim görmüş hem aruz hem de heceyle şiir yazan halk şairlerine "Kalem Şairi" adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi kalem şairi değildir?
Doğru Cevap: "E" Dadaloğlu
Soru Açıklaması
5.
Emrah der ki düştüm dile

Bülbül figan eder güle

Güzel sevmek bir sarp kale

Ya alınır ya alınmaz

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Semai
Soru Açıklaması
6.
I. Çukurova ve Toroslar bölgesinde Varsak Türkleri arasında yetişmiştir.

II. Deniz seferlerine de katılmış bir Yeniçeri ozanıdır.

III. Avşar Türkmenlerinden olan sanatçı 19. yüzyılda yaşamıştır.

IV. Kayseri'nin Develi ilçesinde doğan sanatçı taşlamalarıyla tanınmıştır.

Numaralanmış ifadeler aşağıdaki ozanlarla eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "B" Gevherî
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Şarkı
Soru Açıklaması
8.
1785 - 1865 yılları arasında yaşadığı sanılan halk ozanıdır. Kayseri, Kahramanmaraş ve Adana arasındaki Avşar boylarında yaşamıştır. Şiirlerinde yiğitlik, kahramanlık, tabiat, adalet, aşk ve sevgi temalarını işlemiştir.

Bu parçadaki sözü edilen halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dadaloğlu
Soru Açıklaması
9.
Atın höyük sağrı kalkan döşlüsü

Kalem kulaklısı çekiç başlısı

Güzelin dal boylu samur saçlısı

Severim kıratı bir de güzeli

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Nazım türü koçaklamadır.
Soru Açıklaması
10.
Saz şairlerinin içinde divan şiirini iyi bilen; Fuzûlî, Bâki ve Nedim gibi ünlü divan şairlerinin etkisiyle şiir yazan şairler de vardır. Bu şairler aruz ölçüsünü de kullanmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki sözü edilen ozanlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Erzurumlu Emrah
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.