10. Sınıf Edebiyat: Gezi Yazısı Genel Bilgiler TEST - 1


Gezi Yazısı Genel Bilgiler konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Gezi Yazısı Genel Bilgiler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gezi Yazısı Genel Bilgiler konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gezi Yazısı Genel Bilgiler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Gezi Yazısı Genel Bilgiler TEST - 1
1.
Burası bir türbe değil de âdeta aşk tapınağı. Sevdalılar gelip bu anıtkabirin eşiğine yüz sürüyorlar. Zaten Şahı Cihan da karısına yaptırdığı bu türbeye bakıp bakıp "Bir günahkâr buraya sığındığında tüm günahlarından arınabilir. Bu yapıtın görünüşü kalbe ağlama verir. Ama bu rahatlatıcı ağlamadır. Güneş ve ay bu yapıta baktığında gözyaşı döker." diyor.

Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
Doğru Cevap: "E" Gezi yazısı
Soru Açıklaması
2.
Herhangi bir kimsenin, daha çok bir edebiyat sanatçısının gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gezip gördüğü yerlerdeki toplumları, kentleri, yerleri, yaşayışları, âdet ve töreleri, doğal ve tarihî güzellikleri, ilgi çeken değişik yönleri edebî bir üslup içinde kaleme alınarak anlatılmasına ---- denir.

Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" gezi yazısı
Soru Açıklaması
3.
I. Öyküleyici

II. Betimleyici

III. Tartışmacı

IV. Açıklayıcı

Numaralanmış anlatım biçimlerinin hangisi/hangileri gezi yazısında kullanılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
4.
I. Gezip görülen yerin bütün özellikleri ele alınır.

II. Gezilen yerin özellikle tarihî, coğrafi, doğal ve sosyal nitelikleri belirgin bir şekilde anlatılır.

III. Gezilen yer, okuyucunun daha iyi anlaması için başka yerlerle karşılaştırılır.

IV. Gezi yazısı gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerdendir.

V. Yazar, gezi esnasında sonra kullanmak üzere kısa notlar alabilir.

Numaralanmış özelliklerden hangisi gezi yazısıyla ilgili olarak yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "E" Kırk Yıl
Soru Açıklaması
6.
I. Kitab-ı Bahriye

II. Cihannüma

III. Afak-ı Irak

IV. Seyahatname

Numaralanmış gezi türündeki eserler aşağıdaki yazarlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "C" Seydi Ali Reis
Soru Açıklaması
7.
I. Mirat'ül- Memalik – Seydi Ali Reis

II. Avrupa'da Bir Cevelan – Ahmet Mithat Efendi

III. Hac Yolunda – Cenap Şahabettin

IV. Anadolu Notları – Reşat Nuri Güntekin

V. Frankfurt Seyahatnamesi – Ahmet Rasim

Numaralanmış eser-yazar eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının niteliklerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "D" Gerektiğinde gezip görülen yerin insanlarıyla röportaj da yapılmalıdır.
Soru Açıklaması
9.
(I) Gezi yazıları tarih, coğrafya, edebiyat, toplum bilimi, halk bilimi vb. bakımından yararlı kaynaklardır. (II) En eski ve uzun bir geçmişi olan yazı türünün önemli ve tanınmış iki isim Venedikli Gezgin Marko Polo ile Arap Gezgin İbni Sina'dır. (III) Bizim edebiyatımızda ilk gezi kitabı ünlü denizcilerimizden Seydi Ali Reis'in "Miratül- Memalik"tir. (IV) Edebiyatımızın gezi türünde en önemli eseri ünlü gezginimiz Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adını taşıyan 20 ciltlik eseridir. (V) Bu eser dünyada, bu türde yazılmış bütün eserlerle boy ölçüşebilecek mükemmelliğe sahiptir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki gezi yazılarından hangisi diğerlerinden farklı bir yerle ilgili gezi yazısıdır?
Doğru Cevap: "B" Anadolu Notları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.