10. Sınıf Edebiyat: Haber Metni Terimleri TEST - 1


Haber Metni Terimleri konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Haber Metni Terimleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Haber Metni Terimleri konusu 10. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Haber Metni Terimleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Edebiyat: Haber Metni Terimleri TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerle yanlarındaki ayraç içinde verilenlerin hangisi uyuşmaz?
Doğru Cevap: "D" Gazete sorumluları ile büro çalışanlarının adlarının yer aldığı bölüm. (sütun)
Soru Açıklaması
2.
(I) Olay ve olguları haberleştiren muhabir haberi belli bir bütünlük içinde verebilmek için 5N-1K kuralına başvur-maktadır. (II) Haberin yazımı açısından günümüzde kullanılan en geçerli yöntem 5N1K kuralına göre oluşturmaktır. (III) 5N-1K kuralı "kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin (neden)" sorularına göre haberin oluşturulması anlamına gelir. (IV) Bu nedenle gazeteci haberi yazarken bu altı (6) sorunun cevabını haberde yer vermeye çalışmalıdır. (V) En çok da "niçin" sorusu okuyucu için çok önemlidir.

Bu parçadaki haber yazısıyla ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
3.
I. Uydurulmuş haber

II. Bir haberi ve yazıyı yeniden yazmak

III. Resim altı yazısı

IV. Birinci sayfada büyük puntolarla gösterilen en önemli haber

Numaralanmış ifadeler aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "E" dekroşe
Soru Açıklaması
4.
I. Ters pramit tekniği

II. Dörtgen ya da kare tekniği

III. Konuşma biçimindeki teknik

IV. Düz pramit tekniği

V. Üçgen teknik

Numaralanmış ifadelerden hangisi haber yazma tekniklerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi haber yazma sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Okurun tepkisini alma
Soru Açıklaması
6.
Bir haber yazısı yazarken işlem basamaklarıyla ilgili olarak değerlendirme ölçütlerini belirlemede aşağıdaki sorulardan hangisi sorulamaz?
Doğru Cevap: "B" Haberin hedef kitlesini belirlediniz mi?
Soru Açıklaması
7.
I. Haberinizin gövdesini yazınız.

II. Haberinizin başlığını yazınız.

III. Haberinizi okuyarak gerekli düzeltmeleri yapınız.

IV. Haberinizle ilgili bilgileri 5N-1K kuralına göre değerlendirerek uygun yazım tekniğini belirleyiniz.

V. Haberinizin girişini yazınız.

Numaralanmış işlem basamaklarının haber yazarken doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" IV - V - I - II - III
Soru Açıklaması
8.
Haber yazımında en eski teknik olarak bilinir. Bu teknik günümüzde de en çok kullanılan haber yazma tekniğidir. Bu teknikte habere yönelik bilgilerin, hedef kitlenin ilgisine göre en önemliden daha az önemliye doğru sıralaması öngörülür.

Bu parçadaki "haber yazma tekniği" aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ters pramit tekniği
Soru Açıklaması
9.
İnternet haberciliğinin güvenirliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sitedeki reklam ve haber dengesi reklam lehine ağır basıyorsa siteye güvenebilirsiniz.
Soru Açıklaması
10.
Gazetelerin, topladıkları ve izledikleri haberleri internet ortamında daha çok sayıda ve farklı çevreden kişilere ulaştırabilmek için elektronik, gazete sayfaları oluşturarak ortaya çıkardıkları yeni gazetecilik türüne ---- gazetecilik denir.

Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" online
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.