10. Sınıf Kimya: Asit ve Bazlarda Çözünme TEST - 1


Asit ve Bazlarda Çözünme konusu 10. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Asit ve Bazlarda Çözünme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Asit ve Bazlarda Çözünme konusu 10. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Asit ve Bazlarda Çözünme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Kimya: Asit ve Bazlarda Çözünme TEST - 1
1.
Asit ve bazlar sulu çözeltilerinde iyon halinde bulunurlar.

Buna göre,yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde iyonlar doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
2.
I. Sönmemiş kirecin (CaO) suda çözünmesi

II. Karbondioksit (CO2) gazının suda çözünmesi

III. Glikoz şekerinin (C6H12O6) suda çözünmesi

Yukarıdaki çözünme olaylarının hangilerinden oluşan ürün bazik özellik gösterir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
3.
Karbondioksit gazı suda çözündüğü zaman oluşan çözelti mavi turnusol kağıdının rengini değiştiriyor.

Bu olay ile ilgili,

I. Oluşan çözelti HCl ile tepkime verir.

II. Turnusol kağıdının rengi kırmızıya dönmüştür.

III. Oluşan çözeltinin tadı ekşidir.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
4.
X ve Y’nin sulu çözeltileri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• X’in sulu çözeltisi asit karakterlidir.

• Y’nin sulu çözeltisindeki OH iyonu miktarı H+ iyonundan fazladır.

Buna göre,

I. Mavi turnusol kağıdı X çözeltisine daldırıldığında rengi kırmızıya döner.

II. X maddesi HCl olabilir.

III. Y maddesi CH3COOH olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Yukarıdaki kapta bulunan çözelti ile ilgili,

I. Su eklendiğinde pH değeri azalır.

II. NaOH ile tepkime verir.

III. H+ iyonları OH iyonlarından fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
6.
• Suda kendi yapısından verdiği H+ larla iyon sayısını artırır.

• Çözeltisi elektriği iletir.

• Dört atomludur.

Verilen bilgilere göre madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" HCIO2
Soru Açıklaması
7.
I. Sulu çözeltisinde tamamen iyonlaşırsa kuvvetli asittir.

II. Sulu ortamda çok sayıda molekül ve az sayıda H+ iyonları bırakıyorsa zayıf asittir.

III. Sudkostik suda tam iyonlaşan kuvvetli bazdır.

IV. Kuvvetli bazlar elektriği az iletir.

V. CO2 suda H+ iyonları oluşturarak çözünür.

Asit ve bazlarla ilgili bilgiler veren bir öğrenci hangi ifadeyi yanlış kullanmıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
8.
Bazı asitler suda çok az iyonlaşma gerçekleştirir ve büyük bir kısmı suda molekül olarak kalır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi suda çözündüğünde iyondan daha çok moleküller halinde dağılır?
Doğru Cevap: "A" HCN
Soru Açıklaması
9.
Bir sulu çözelti yapısındaki bazı iyon miktarları yukarıdaki gibidir.

Buna göre,

I. Sulu çözelti asidiktir.

II. Amonyak ile tepkimeye girer.

III. Fenolftalein, çözeltiye eklendiğinde pembe renk oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
10.
• Hava kirliliğine yol açar.

• Sudan H+ açığa çıkarır.

• Dört atomludur.

Verilen bilgilere göre madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" SO3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.