10. Sınıf Kimya: Denklem Denkleştirme TEST - 1


Denklem Denkleştirme konusu 10. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Denklem Denkleştirme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Denklem Denkleştirme konusu 10. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Denklem Denkleştirme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Kimya: Denklem Denkleştirme TEST - 1
1.


Yukarıda verilen denklemlerle ilgili,

I. I. ve III. değişim fiziksel, II. değişim kimyasaldır.

II. II. değişim ekzotermiktir.

III. Her üç değişimde de atom sayısı ve türü korunmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.


Yukarıda verilen denklem en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerin toplam atom sayısı kaç olur?
Doğru Cevap: "A" 31
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki tepkimede X ile gösterilen bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" CrCl3
Soru Açıklaması
4.


Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur?
Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
5.
Fe + 2HNO3 --> X(NO3)2 + H2

Yukarıda verilen tepkimeyle ilgili,

I. X demirdir.

II. Ürünlerin toplam atom sayısı 11'dir.

III. Tepkimede atom sayısı korunmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki tepkimeler en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde O2'nin kat sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I > II > III
Soru Açıklaması
7.
C3H4 + O2 --> CO2 + H2O

Yukarıda verilen tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilirse, ürünlerin kat sayıları toplamı ile girenlerin kat sayıları toplamı arasındaki fark kaç olur?
Doğru Cevap: "E" 0
Soru Açıklaması
8.
Reaktifleri C2H5OH ve O2 olan tepkimenin ürünleri CO2 ve H2O olduğuna göre tepkime en küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
9.
Ca(OH)2 + HNO3 --> Ca(NO3)2 + X

tepkimesine göre,

I. X, H2'dir.

II. Tepkime en küçük tamsayılarla denkleştirilirse HNO3 ün katsayısı 2 olur.

III. Tepkimede atom sayısı korunmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
10.
C6H12O6 + yO2 --> 6CO2 + xH2O

tepkimesi için,

I. Kimyasal tepkimedir.

II. x'in değeri 6'dır.

III. y tam sayıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.