10. Sınıf Kimya: Heterojen Karışımlar TEST - 1


Heterojen Karışımlar konusu 10. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Heterojen Karışımlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Heterojen Karışımlar konusu 10. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Heterojen Karışımlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Kimya: Heterojen Karışımlar TEST - 1
1.
Emülsiyon ile ilgili,

I. Katının sıvı içinde çözünmeden oluşturduğu heterojen karışımdır.

II. Aynı cins molleküller içerir.

III. Maddenin özkütlesi her noktasında aynı değildir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız III
Soru Açıklaması
2.


Tablodaki türlere örnekler verildiğinde aşağıdakilerden hangisi bu türlerden birinin örneği değildir?
Doğru Cevap: "D" Civa
Soru Açıklaması
3.
• Tüm bileşenleri sıvıdır.

• Heterojen yapılıdır.

• Bileşenler gözle görülebilir.

Yukarıda özellikleri verilen madde türü hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Emülsiyon
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki bileşenlerden hangilerinin karıştırılmasıyla heterojen bir karışım elde edilemez?
Doğru Cevap: "D" CO2 gazı – H2 gazı
Soru Açıklaması
5.


Yukarıda verilen organik maddelerden hangileri su ile heterojen karışım oluşturur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin suda çözünmesi beklenmez?
Doğru Cevap: "D" NH3
Soru Açıklaması
7.
Kolloit ve süspansiyon karışımları ile ilgili,

I. Maddenin dağıldığı fazda asılı kalmasıyla oluşur.

II. Bileşimi her noktasında aynı değildir.

III. Aynı fazdaki maddelerden oluşurlar

yukarıda verilen ifadelerden hangileri ortaktır?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
8.


Yukarıda verilen karışım örnekleri ile bileşenlerin fiziksel halleri eşleştirildiğinde hangi fiziksel hal açıkta kalır?
Doğru Cevap: "C" Gaz – Gaz
Soru Açıklaması
9.
Su ve mazot karışımına X katısı ilave edildiğinde sudaki X yüzdesi, mazottaki X yüzdesinden daha az olmaktadır.Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Karışıma su ilave edilirse, mazottaki X kütlesi artar.
Soru Açıklaması
10.
Heterojen karışımlarla ilgili,

I. Karışanlarının özellikleri korunur.

II. Karışanları çıplak gözle ya da mikroskop altında gözlenebilir.

III. Fiziksel yöntemlerle karışanlarına ayrılırlar.

yargılarından hangileri doğru olabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.