10. Sınıf Kimya: Yanma - Sentez - Analiz Tepkimeleri TEST - 1


Yanma - Sentez - Analiz Tepkimeleri konusu 10. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Yanma - Sentez - Analiz Tepkimeleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Yanma - Sentez - Analiz Tepkimeleri konusu 10. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Yanma - Sentez - Analiz Tepkimeleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Kimya: Yanma - Sentez - Analiz Tepkimeleri TEST - 1
1.


Yukarıda verilen tepkimeyle ilgili,

I. Analiz tepkimesidir.

II. Bileşik elementlerine ayrılmıştır.

III. Tepkime endotermiktir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
I. Demirin zamanla paslanması

II. Suyun elektrolizi

III. Azot ve hidrojen gazlarından amonyak eldesi

Yukarıdaki değişimlerden hangileri sentez tepkimesine örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
3.
X + O2 -->

tepkimesinde X yerine,

I. H2 yazılırsa yanma tepkimesi olur.

II. Fe yazılırsa yavaş yanma olur.

III. Na yazılırsa tepkime olmaz.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
4.


Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin tepkime türü yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
5.
I. Fotosentez

II. Paslanma

III. Nötralleşme

Yukarıda yazılmış tepkime türlerinden hangileri yanma tepkimesi değildir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
6.


tepkimelerinden hangilerinde elektron alışverişi gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "B" yalnız III
Soru Açıklaması
7.


Kapta H2 varken bir miktar hava üflenip sonra yanan kibrit borunun ucundan gönderiliyor.

Buna göre,

I. 2H2 + O2 --> 2H2O tepkimesi gerçekleşmiştir.

II. Yanma olayı gerçekleşir.

III. Kapta yeni moleküller oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.


denkleştirilmiş tepkimesi için,

I. Yanma tepkimesidir.

II. X sayısı 3'tür.

III. Ekzotermiktir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
S(k) + O2(g) --> SO2(g)

Yukarıda denklemi verilen tepkime ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (O: 6A grubu)
Doğru Cevap: "B" Toplam atom sayısı azalmıştır.
Soru Açıklaması
10.


tepkimeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" I. tepkimede KCIO3'deki K ve CI, KCI bileşiği ile aynı özelliktedir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.