10. Sınıf Tarih: Anadolu Siyasi Birliğini Kurma Çalışmaları TEST - 1


Anadolu Siyasi Birliğini Kurma Çalışmaları konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Anadolu Siyasi Birliğini Kurma Çalışmaları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Anadolu Siyasi Birliğini Kurma Çalışmaları konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Anadolu Siyasi Birliğini Kurma Çalışmaları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Anadolu Siyasi Birliğini Kurma Çalışmaları TEST - 1
1.
• Germiyanoğulları

• Menteşeoğulları

• Candaroğulları

Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında yukarıda verilen beyliklerin hakimiyet altına alınması aşağıdaki yargılardan hangisinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "D" Anadolu’da Türk birliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Soru Açıklaması
2.
Konya civarında kurulan Karamanoğulları, Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran beyliktir. Osmanlı hakimiyetini kabul etmek istemeyen Karamanoğulları ancak ll. Beyazıt döneminde egemenlik altına alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Karamanoğullarının hakimiyet altına girmek istememesinin temel sebebidir?
Doğru Cevap: "B" Kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti’nin varisi olarak görmeleri
Soru Açıklaması
3.
Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Candaroğulları, Menteşe oğulları, Saruhanoğulları, Kadı Burhanettin beyliği gibi bir çok beylik ---------------- döneminde alınarak büyük oranda Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.

Yukarıdaki boşluğa hangi Osmanlı padişahının adı yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Yıldırım Beyazıt
Soru Açıklaması
4.
I. Fetih yoluyla alma

II. Para ile satın alma

III. Çeyiz yoluyla alma

IV. Vasiyet yoluyla alma

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Anadolu siyasi birliğini sağlama yöntemleri arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında döneminde sağlanan Anadolu siyasi birliği için en büyük tehlike olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Timur devleti
Soru Açıklaması
6.
I. İznik'in Bizanslılardan alınması

II. Germiyanoğullarının alınması

III. Hamitoğullarının topraklarının satın alınması

Yukarıdaki gelişmelerin hangisi Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasına yöneliktir?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
7.
- Yıldırım Beyazıt Germiyanoğulları ile akrabalık bağı kurmuştur.

- I. Murat Hamitoğulları topraklarını parayla satın almış, Karamanoğulları üzerine sefer düzenleyerek üstünlüğünü kabul ettirmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Orta Anadolu’da üstünlük sağlanmıştır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki hangi devletin yıkılması Osmanlı Devleti'nin Anadolu’daki hakimiyetini pekiştirmiştir?
Doğru Cevap: "C" İlhanlılar
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti kuruluş aşamasından itibaren Anadolu Türk beylikleri ile çatışmaya girmemeye özen göstermiş, yönünü batıya çevirmiştir.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bunun kanıtı olamaz?
Doğru Cevap: "D" Karesioğullarına son verilmesi
Soru Açıklaması
10.
Orhan Bey döneminde hangi devlete verilen vergi kesilerek Anadolu’da tam bağımsız devlet olma özelliği kazanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" İlhanlılar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.