10. Sınıf Tarih: Fetih ve Fatih TEST - 1


Fetih ve Fatih konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Fetih ve Fatih Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fetih ve Fatih konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fetih ve Fatih Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Fetih ve Fatih TEST - 1
1.
I. Bizans’ın şehzadeleri ve Anadolu beyliklerini kışkırtması

II. İstanbul’un stratejik öneme sahip olması

III Bizans’ın Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesini sağlaması

Yukarıda verilen durumlardan hangileri İstanbul’un fethinin siyasi nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Fatih, Ortodoksların merkezi olan Fener Patrikhanesi’ni korumuştur.

Fatih bu tutumuyla;

I. İstanbul’u bilim merkezi haline getirmek,

II. Din ve vicdan hüririyetini korumak,

III. Hristiyan birliğini sağlamak,

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
3.
İstanbul’un Fethi’nin sonuçlarından hangisi Avrupa’da merkezi krallıkların kurulmasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Kale ve surların, top ile yıkılabileceğinin anlaşılması
Soru Açıklaması
4.
II. Mehmet (Fatih) tarafından İstanbul’un fethini zorunlu kılan,

I. Bizans’ın Anadolu beylikleriyle işbirliği yapması,

II. Bizans’ın şehzadeler arası taht kavgalarını kışkırtması,

III. Anadolu ve Rumeli arasında toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi

nedenlerinden hangileri Bizans’ın Osmanlı Devleti'nin içişlerine karıştığını doğrudan kanıtlar niteliktedir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
5.
Fatih, İstanbul’u aldıktan sonra, Ortodoks Patrikhanesi’ni yeniden açtırdığı gibi; Ermenilere Patrikhane ve Yahudilere de Hahambaşılık kurdurmuştur.

Bu bilgilere dayanılarak;

I. Ulusların din ve inanışlarına saygı gösterilmiştir.

II. Hoşgörülü bir yönetim anlayışı sergilenmiştir.

III. Asimilasyon politikası uygulanmamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
İstanbul’un fethinin hangi sonucu Avrupa’daki etnik yapının değişmesinde etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Topların surları yıkabileceğinin anlaşılması
Soru Açıklaması
7.
Fatih Sultan Mehmet başarılı bir şekilde İstanbul’u fethetmiş ve Bizans imparatorluğuna son vermiştir. Ancak İstanbul’da Ortodoks Kilisesi'nin varlığı korunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Fatih'in bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz?
Doğru Cevap: "A" Mezhep ayrılıklarına son vermek
Soru Açıklaması
8.
İstanbul’un fethi ile;

I. Osmanlı İslam dünyasının lideri olmuştur.

II. Yeniçağ başlamıştır.

III. İstanbul bilim merkezi haline getirilmiştir.

gelişmelerden hangisi gerçekleşmemiştir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
9.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra yayımladığı bir fermanda:

‘’Ben Ulu Padişah, Sultan Mehmet Han’ım. Buyurdum ki Galata halkının malları ve rızıkları ve mülkleri ve mahzenleri ve bağları ve değirmenleri ve gemileri ve sandalları ve kadınları ve çocukları ellerinde kalsın. Onlar dahi rençberlik etsinler. Denizden ve karadan sefer yapsınlar. Kimse engel olmasın. Memleketimin diğer yerlerinde olduğu gibi kiliseleri ellerinde kalsın ve ayinlerini okusunlar. Ceneviz tüccarları karadan ve denizden ticaret yapıp gelsinler ve gitsinler. Buyurdum ki rızası olmadan hiçbiri Müslüman yapılmasın. İçlerinden kimi isterlerse onu elçi olarak seçsinler’’ demiştir.

Bu fermana göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Gayrı Müslimler yönetici kadrosunda yer almışlardır.
Soru Açıklaması
10.
Bizans’ta görev yapan din adamı Notaras: "İstanbul’da kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim" demiştir.

Osmanlı Devleti'nin;

I. Adaletli olması

II. Hoşgörülü olması

III. Güçlü olması

IV. Balkanları fethetmiş olması

durumlarından hangisi Notaras’ın düşüncesinde etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.