10. Sınıf Tarih: İslam Dünyası Liderliği TEST - 1


İslam Dünyası Liderliği konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İslam Dünyası Liderliği Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslam Dünyası Liderliği konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslam Dünyası Liderliği Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: İslam Dünyası Liderliği TEST - 1
1.
• Mercidabık Savaşı

• Ridaniye Savaşı

Yukarıda verilen gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Savaşlar Memlüklerle yapılmıştır.
Soru Açıklaması
2.
Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde;

• Anadolu’da Safevi tehlikesinin önlenmesi

• Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Osmanlı egemenliği altına girmesi

gelişmeleri, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Çaldıran Savaşı
Soru Açıklaması
3.
Cem Sultan ile II. Bayezid arasındaki saltanat mücadelesi iç sorun iken dış sorun haline gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu olayın dış sorun haline geldiğinin en güçlü kanıtıdır?
Doğru Cevap: "D" Avrupalıların Cem Sultan’ı kullanarak Haçlı Seferi düzenlemek istemeleri
Soru Açıklaması
4.
Anadolu’da Türk siyasi birliğinin kesin olarak sağlanması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" Dulkadiroğulları’nın Osmanlı’ya katılmasıyla
Soru Açıklaması
5.
Yavuz Sultan Selim Döneminde Batı’dan çok Doğu’ya doğru fetihler yapılmıştır.

Yavuz’un Doğu siyaseti izlemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bu dönemde tehlikelerin Doğu’dan gelmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Mısır Seferi’nin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Türk siyasi birliği kesin olarak sağlandı.
Soru Açıklaması
7.
Fatih ölünce yeniçerilerin desteğini alan II. Bayezid tahta geçti. Fakat Fatih’in diğer oğlu Cem, Bayezid’in hükümdarlığına itiraz etti ve Bursa’da hükümdarlığını ilan etti. Ardından Mısır’a giderek Memlüklere sığındı. Cem Sultan, Bayezid karşısında başarılı olamayınca önce Rodos Şövalyelerine ardından da Papa’ya sığınmıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" II. Bayezid, Cem Sultan olayında kesinlikle etkili olamamıştır.
Soru Açıklaması
8.
Mısır’ın Fethi Osmanlı Devleti’nde;

I. teokratik yapının güçlenmesi,

II. ekonomik kaynakların artması,

III. hakimiyet alanının genişlemesi

gelişmelerinden, hangilerinin yaşanmasına ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
II. Bayezid’in;

I. Şahkulu Ayaklanması’nı bastırması,

II. Cem Sultan’la taht mücadelesi yapması,

III. Türk ümeralara görevlerini geri iade etmesi

faaliyetlerinden hangilerinin yönetimde devşirmelerin etkinliğini dengeleyici bir nitelik taşıdığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
10.
II. Bayezid ilan ettiği bir fermanla bozuk ve belli bir standarda sahip olmayan malların üretimini ve satışını yasaklamıştır.

II. Bayezid’in bu fermanının daha çok aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Tüketicilerin kaliteli mal temin edebilmesine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.