10. Sınıf Tarih: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti TEST - 1


Osmanlı Kültür ve Medeniyeti konusu 10. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Osmanlı Kültür ve Medeniyeti konusu 10. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
10. Sınıf Tarih: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti TEST - 1
1.
• Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması

• Anadolu Beylerbeyliğinin kurulması

Kuruluş Döneminde meydana gelen yukarıdaki teşkilatlanma çalışmaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "E" Ülke sınırlarının genişlediğinin
Soru Açıklaması
2.
• Enderun Mektebinin kurulması

• Kapıkulu Ocağı’nın kurulması

• Gelibolu’da ilk tersanenin kurulması

• Vergi uygulamasının başlaması

Kuruluş Döneminde yukarıda verilen gelişmelere göre hangi alanda çalışma yapıldığı söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Dini
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti, iskan siyasetini uygularken ele geçirdiği yerlerdeki halka hoşgörülü davranmış, güvenliklerini sağlamış ama asimile etme çabası olmamıştır. Dinlerine ve kültürlerine de karışmamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin iskan siyasetiyle ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Halkın istediği yere göç etmesini sağlamak
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti, ilk dönemlerde “ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır” anlayışını benimserken, I. Murat Döneminde “ülke toprakları padişah ve oğullarının ortak malıdır” anlayışını kabul etmiştir.

Buna göre yapılan bu değişiklikle Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Merkezi otoriteyi güçlendirmeyi
Soru Açıklaması
5.
I. Tımar sisteminin uygulanmaya başlanması

II. Pençik sisteminin uygulanması

III. Fethettiği bölgelerdeki halka din ve vicdan hürriyeti tanıması

Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin büyümesinde istimalet politikasının etkili olduğunun göstergesidir?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki toprakları üzerinde denetimini güçlendirmesinde;

I. Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması,

II. Tımar sisteminin uygulanması,

III. Bursa’nın askeri faaliyetlerde üs olarak kullanılması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti, Müslüman topraklarıyla Hıristiyan topraklarının kesiştiği Söğüt ve Domaniç bölgesinde kurulmuştur.

Bu durum, Osmanlı Devleti’nde;

I. Ülke sınırlarının batı yönlü genişlemesi,

II. İslamiyeti yayma amaçlı seferlerin düzenlenmesi,

III. Mutlakiyetçi yönetim anlayışının benimsenmesi

gelişmelerinden, hangilerinin yaşanmasına zemin hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
8.
I. Murat Döneminde gerçekleştirilen;

I. “Ülke padişah ve oğullarınındır” anlayışının geçerli olması,

II. Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması,

III. Acemiocağı’nın kurulması

durumlarından hangileri öncelikle taht kavgalarını azaltma amacıyla gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde görülen,

- vakıf ve imarethanelerin kurulması,

- vezir sayısının artırılması,

- bazı hanedan üyelerinin padişah olmasının engellenmesi

uygulamalarının;

I. sosyal devlet anlayışını yaygınlaştırma,

II. devlet otoritesini güçlendirme,

III. ülke yönetimini kolaylaştırma

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti Balkanlarda fethedilen yerlerde göçmenlere toprak ve vergi kolaylığı sağlayarak, onların tekke ve zaviyeler çevresinde örgütlenmelerini ve yeni yerleşim mekânları kurmalarını özendiriyordu. Bu nüfus hareketleri sayesinde, önceden ekilemeyen topraklar üretime açılıyor, tarımsal üretim artıyordu.

Buna göre;

I. İskân politikası, ekonomik gelirlerin artmasında etkili olmuştur.

II. Göçebe kültürü tamamen ortadan kaldırılmıştır.

III. Rumeli’deki Türk nüfusunda artış yaşanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.