11. Sınıf Biyoloji: Sindirim Sistemi TEST - 1


Sindirim Sistemi konusu 11. Sınıf Biyoloji test soruları. Biyoloji Sindirim Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Biyoloji: Sindirim Sistemi TEST - 1
1.
Mekanik sindirimle ilgili;

I. subsrat yüzeyini artırır,

II. enzimler görev yapar,

III. enzim etkinliğini artırır

açıklamalarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
2.
Polimer besinlerin enzimlerin yardımıyla hidroliz edilmesine kimyasal sindirim adı verilir.

Buna göre koşulların uygun olduğu ortamlarda;uygulamalarından hangilerinde kimyasal sindirim gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
3.
İnsanın sindirim kanalında aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "A" Selüloz → Glikoz
Soru Açıklaması
4.
Ağızda nişastanın hidrolizini sağlayan amilaz enzimi besinlerle birlikte mideye ulaşmasına rağmen midede nişastanın hidrolizini sağlayamaz.

Bu durum;

I. ağızda nişastanın hidrolizini gerçekleştirirken amilaz enziminin yapısının bozulması,

II. mide pH’ının amilaz enziminin çalışması için uygun olmaması,

III. mide sıcaklığının amilaz enziminin çalışması için yeterli olmaması

verilenlerinden hangileri ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
5.
Süt çocuklarının mide özsuyunda;

I. pepsinojen,

II. mukus,

III. lap enzimi,

IV. gastrin hormonu

moleküllerinden hangileri bulunur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
İnsanlarda gerçekleşen;

I. Nişasta → Maltoz

II. Glikoz → Karbondioksit ve su

III. Maltoz → Glikoz

olaylarından hangileri kimyasal sindirimdir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
7.
İnsanda sindirim sistemi ile ilgili,

I. Midede yalnız proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir.

II. Ağızda kimyasal sindirimi tükürük sıvısı sağlar.

III. İnce bağırsakta mekanik sindirim gerçekleşir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
İnce bağırsakta gerçekleşen;

I. peristaltik hareket yapma,

II. kimyasal sindirim sağlama,

III. sindirimle ilgili hormon sentezleme,

IV. mukus salgılama

olaylarından hangileri kalın bağırsakta da gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
9.
Sindirim kanalına dökülen;

I. tükürük,

II. mide özsuyu,

III. pankreas özsuyu,

IV. safra

sıvılarından hangileri kimyasal sindirimde görev yapan enzim içermez?
Doğru Cevap: "B" yalnız IV
Soru Açıklaması
10.
Mide bezlerinden salgılanan hidroklorikasit (HCI);

I. tripsinojeni aktifleştirme,

II. mikroplara karşı öldürücü etki yapma,

III. midenin pH’ını düzenleme

görevlerinden hangilerini gerçekleştirir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.