11. Sınıf Biyoloji: Sinir Sistemi TEST - 1


Sinir Sistemi konusu 11. Sınıf Biyoloji test soruları. Biyoloji Sinir Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Biyoloji: Sinir Sistemi TEST - 1
1.
İnsanın farklı dokularına ait hücrelerin;

I. kromozom sayısı,

II. aktif gen sayısı,

III. sitoplazma miktarı

niceliklerinden hangileri farklı olabilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
2.
Bir sinir telinde;

I. akson çapı,

II. ranvier boğum sayısı,

III. sinaps sayısı

faktörlerinden hangilerinin artışı impuls iletim hızını artırır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
3.
Nöronda impuls oluşumu ve iletimi ile ilgili,

I. Sinir hücresinde impuls oluşabilmesi için gerekli en düşük uyarı şiddetine, eşik değer denir.

II. Dinlenme halinde iken hücre içinin negatif (–) hücre dışının pozitif (+) yüklü olmasına, polarizasyon denir.

III. Miyelinli nöronlarda ranvier boğumlarda atlamalı iletim olduğu için ranvier boğum sayısı arttıkça impuls iletimi hızlanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
4.


numaralandırılan grafiklerden hangileri çizilebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
5.


Buna göre, numaralandırılan nöronların impuls iletim hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" II > III > I
Soru Açıklaması
6.


Buna göre,

I. Sinir hüresine verilen uyarı şiddeti eşik değere eşit yada üzerindedir.

II. X; repolarizasyon, Y; depolarizasyon, Z; polarizasyon durumlarını göstermektedir.

III. Aksonda impuls iletimi sırasında X, Y, Z olaylarının gerçekleşebilmesi için aksonun miyelinli olması zorunludur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
7.


Buna göre 1 numaralı nörona eşik değerde bir uyarı verildiğinde impulsun izleyeceği yol aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz?
Doğru Cevap: "D" 1 – 6 – 8
Soru Açıklaması
8.


Aşağıdakilerden hangisinde numaralandırılan kısımların görevi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" V → Beş duyunun değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
9.
İnsanın sinir sisteminde;

I. görme,

II. işitme,

III. dokunma

duyularına ait impulslardan hangileri talamustan geçerek beyin kabuğuna iletilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi otonom sinirler tarafından denetlenmez?
Doğru Cevap: "B" Bacak kaslarını kasma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.