11. Sınıf Coğrafya: Çevre Sorunlarının Oluşumu, Yayılımı ve Etkileri TEST - 1


Çevre Sorunlarının Oluşumu, Yayılımı ve Etkileri konusu 11. Sınıf Coğrafya test soruları. Coğrafya Çevre Sorunlarının Oluşumu, Yayılımı ve Etkileri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Coğrafya: Çevre Sorunlarının Oluşumu, Yayılımı ve Etkileri TEST - 1
1.
Türkiye’de ve dünyada katı atıkların yönetimi için bazı tedbirler alınır.

Aşağıdakilerden hangisi atık yönetimi tekniklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yeni fabrikaların kurulması
Soru Açıklaması
2.
Çöplere atılan atıklar, içindeki kimyasal maddelerin toprağa ve suya karışması sonucu çevreye zehir olarak geri dönebilir. Bu nedenle doğal bileşenlerden oluşmuş ve çevreye zararlı olmayan ürünleri tercih etmeliyiz.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Kullan at pillerin yerine yeniden doldurulabilir pillerin kullanılması
Soru Açıklaması
3.
Günümüzde su kirliliğini artıran etkenler arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi azdır?
Doğru Cevap: "A" Akarsu havzalarında bitki tahribatı
Soru Açıklaması
4.
I. Görüntü kirliliği

II. Araçların egzoz gazları

III. Çöp kokusu

Atıkların düzenli bir şekilde depolanması yukarıda verilen durumlardan hangilerini önlemede yetersiz kalmıştır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda verilen atıklardan hangisinin doğaya atıldığında daha uzun sürede ayrışabileceği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Cam şişe
Soru Açıklaması
6.
Fabrika ve kanalizasyon atıklarının, tarımsal ilaçların ve cıva bileşiklerinin doğaya karışmasıyla birçok çevre sorunu ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür atıkların sularda oluşturduğu kirliliğe örnek oluşturmaz?
Doğru Cevap: "D" Ürün çeşitliliğinin artması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüşümün yararları içinde olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Atıklar zamanla artar.
Soru Açıklaması
8.
İnsanlar akarsulardan çeşitli amaçlarla yararlanabilmek için barajlar yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi barajların olumsuz etkileri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Enerji üretme ve taşkınlardan korunma
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinin su döngüsüne olumsuz bir etkisi olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Doğal bitki örtüsünün korunmasının
Soru Açıklaması
10.
Teknolojinin gelişmesi çevre sorunlarının artışına neden olsa da yine teknoloji ile çevre sorunu oluşturacak atıkları geri dönüştürmek mümkünüdür.

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin geri dönüştürülebileceği söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Florasan lambalar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.