11. Sınıf Coğrafya: Doğal Kaynakların Kullanımı ile Ortaya Çıkan Sorunlar TEST - 1


Doğal Kaynakların Kullanımı ile Ortaya Çıkan Sorunlar konusu 11. Sınıf Coğrafya test soruları. Coğrafya Doğal Kaynakların Kullanımı ile Ortaya Çıkan Sorunlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Coğrafya: Doğal Kaynakların Kullanımı ile Ortaya Çıkan Sorunlar TEST - 1
1.
Türkiye’de yer altı suyunun kullanımında çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır. Bunda da en iyi örnek Konya Havzası’dır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Konya Havzası’ndaki yer altı suyu sorunlarına neden olan etmenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gölü besleyen yeni akarsuların bulunması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilenlerden hangisi doğal kaynakların varlığına bağlı olarak; bunların kullanılması sonucu gelişen illerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Batman
Soru Açıklaması
3.
Nükleer enerji çok tehlikeli olmasına karşın kullanım alanının çok çeşitli olması pek çok ülkenin bu enerjiyi tercih etmesine neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu enerjinin ve teknolojinin kullanım alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Besin kaynaklarında
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin günümüzdeki enerji üretiminde diğerlerine oranla daha önemli bir yeri vardır?
Doğru Cevap: "C" Doğal gaz
Soru Açıklaması
5.
I. Ülkede 59 tane nükleer santral vardır.

II. Ülke, elektriğinin %73’ünü nükleer enerjiden sağlar.

III. Ülke, dış ülkelere nükleer enerjiden sağladığı fazla enerjiyi ihraç eder.

Yukarıda nükleer enerji ile ilgili bilgileri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
6.
Doğal kaynakların kullanımında ülkelerin gelişmişlik dereceleri etkilidir. Geri kalmış ülkeler doğal kaynaklardan yeterince verim alamadığı gibi çok büyük çevresel sorunlara da neden olmaktadır.

Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisi doğal kaynaklarının kullanımında çevreye daha fazla zarar vermektedir?
Doğru Cevap: "D" Pakistan
Soru Açıklaması
7.
Doğal kaynakları kullanırken, bu kaynakların kalitesi de önemlidir. Kalitesiz madenlerin kullanımı çevreye daha fazla zarar vermektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi düşük kalitede kömür kullanımı ile ortaya çıkacak sorunlar arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Enerji üretiminin artması
Soru Açıklaması
8.
Ormanlar, tarih boyunca birçok işletmeye ham madde olmuşlardır. Böylece ormanlar uzun yıllar boyunca sürekli tahrip edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bunun sonucunda artış gösteren sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Volkanizma
Soru Açıklaması
9.
Son yıllarda dünyadaki birçok göl kuruma noktasına gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan etmenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Daha fazla akarsu ile gölün beslenmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yanlış doğal kaynak kullanımına en iyi örneklerden biri olan Aral Gölü’nde meydana gelen olumsuzluklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sulamanın daha da artması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.