11. Sınıf Coğrafya: Kültür Bölgelerinin Dağılışı ve Türk Kültürü TEST - 1


Kültür Bölgelerinin Dağılışı ve Türk Kültürü konusu 11. Sınıf Coğrafya test soruları. Coğrafya Kültür Bölgelerinin Dağılışı ve Türk Kültürü Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Coğrafya: Kültür Bölgelerinin Dağılışı ve Türk Kültürü TEST - 1
1.
Türkler’in tarih boyunca yaşadıkları yerlerdeki çeşitli eserleri aşağıdaki bölgelerden hangisinde görülmez?
Doğru Cevap: "B" Kuzey Kore
Soru Açıklaması
2.
Türk kültürünü oluşturan manevi unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Simgeler
Soru Açıklaması
3.


Buna göre, Ayhan’ın Türk kültürünün görüldüğü alanlarla ilgili haritadaki yaptığı yanlışlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" V
Soru Açıklaması
4.
Türk kültürünün ilk olarak ortaya çıktığı Orta Asya’da,

I. Türkler konar göçer olarak yaşıyorlardı.

II. Atlı bozkır kültürü hakimdi.

III. Daha çok Avusturya ve Macarlarlar mücadele halindeydiler.

yargılarından hangileri doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
5.
Dünyanın en eski kültürlerinden biri olan Türk kültürü, Orta Asya kökenlidir. Türk kültürünün şekillenmesinde, bu bölgenin doğal koşulları çok etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinin Türk Kültürü’nün özellikleri arasında sayılması beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Balıkçılık faaliyetleri
Soru Açıklaması
6.
Türk Kültürü’nün gelişip yayıldığı bölgeler düşünüldüğünde aşağıdaki kültürlerden hangisi ile etkileşiminin daha geç olması beklenir?
Doğru Cevap: "A" Afrika Kültürü
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürü’nün manevi unsurlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Devlete olan bağlılık
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürü’nün özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Komşu kültürlere olan etkisi tek yönlüdür.
Soru Açıklaması
9.
Türk Kültürü’nün doğduğu ve geliştiği bölge düşünüldüğünde aşağıdaki kültürlerden hangisinin Türk Kültürü ile daha çok etkileşim halinde olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Çin Kültürü
Soru Açıklaması
10.
Türkler uzun yıllar konargöçer yaşamışlar, ardından yerleşik hayata geçmişlerdir. Tarih boyunca Asya, Avrupa ve Afrika’nın birçok noktasında hüküm sürmüşler, pek çok eser bırakmışlardır.

Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde Türklere ait eserlere rastlanabileceği söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Sofya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.