11. Sınıf Coğrafya: Kültür ve İlk Kültür Bölgelerinin Oluşumu TEST - 1


Kültür ve İlk Kültür Bölgelerinin Oluşumu konusu 11. Sınıf Coğrafya test soruları. Coğrafya Kültür ve İlk Kültür Bölgelerinin Oluşumu Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Coğrafya: Kültür ve İlk Kültür Bölgelerinin Oluşumu TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi (somut) unsurlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Ahlak kuralları
Soru Açıklaması
2.
Ülkelerin ve bölgelerin alışkanlık ve geleneklerinin yeme – içme, giyim – kuşam,müzik, mimari, din ve dil gibi özellikleriincelenir.

Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Kültürel Coğrafya
Soru Açıklaması
3.
Kültürü oluşturan unsurlar maddi ve manevi unsurlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Dünya görüşü
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kültür ocağının en iyi tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" Bir kültürün doğduğu yere denir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Türkleri Orta Asya’dan göç ettiren nedenlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Orta Asya’da yaşanan aşırı kuraklık
Soru Açıklaması
6.
I. Taç Mahal → Hindistan

II. Selimiye Cami → İstanbul

III. Mostar Köprüsü → Edirne

Yukarıda Türk kültür ve mimari özelliklerini gösteren yapılar ile bulundukları yer eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi Türk kültürünün ilk olarak ortaya çıktığı bölgedir?
Doğru Cevap: "A" Orta Asya
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda verilen kültürlerden hangisi Türk kültürünün tarih boyunca etkileşim içinde bulunduğu kültürlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Maya
Soru Açıklaması
9.
Türk kültürünün temel simgeleri olan çeşitli ögeler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ögelerden biri olamaz?
Doğru Cevap: "C" İnci
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tarım ve hayvancılık önemini yitirmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.