11. Sınıf Coğrafya: Küresel Ticaret: Ham madde-Üretim-Pazar TEST - 1


Küresel Ticaret: Ham madde-Üretim-Pazar konusu 11. Sınıf Coğrafya test soruları. Coğrafya Küresel Ticaret: Ham madde-Üretim-Pazar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Coğrafya: Küresel Ticaret: Ham madde-Üretim-Pazar TEST - 1
1.
Küresel ticaretin en önemli üç elemanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ham madde, üretim ve pazar
Soru Açıklaması
2.
Küresel ticaretle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Ham madde, üretim ve pazar birbirleriyle sürekli etkileşim halindedir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilen üretim alanları ve bu yerlere örnek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Balıkçılık üretim alanı → Kuzey Afrika
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi tarımsal üretimin yoğun olduğu alanlara bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "C" Grönland
Soru Açıklaması
5.
Dünya’nın bir ucundaki herhangi bir ülke diğer ucundaki başka bir ülke ile ticaret yapabilmektedir.

Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kendi ülkelerinde üretilmeyen veya çok pahalıya mal olacak malları daha ucuza almak
Soru Açıklaması
6.
I. Avrupa

II. ABD

III. Japonya

IV. Kuzey Afrika

Yukarıda verilen bölgelerden hangileri, hem hizmet üretim alanları hem de pazar alanlarına örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi dünya hayvancılık üretiminin yoğun olduğu alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kuzey Afrika
Soru Açıklaması
8.
Gelişmiş ülkelerde sanayi faaliyetleri ham maddeye olan talebi arttırmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ham maddeye olan talebi artıran en önemli etmenlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Teknik buluşlar ve modern üretim sistemleri
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda verilen ürünler, karşılarındaki üretim bölgeleri ile eşleştirildiğinde hangisi yanlış olur?
Doğru Cevap: "D" Buğday üretimi – Endonezya
Soru Açıklaması
10.
Küresel ticaretin en önemli üç elemanı ham madde, üretim ve pazardır.

Aşağıda verilen yerlerden hangisi önemli pazar alanları arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "B" Orta Asya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.