11. Sınıf Coğrafya: Küresel ve Bölgesel Örgütler TEST - 1


Küresel ve Bölgesel Örgütler konusu 11. Sınıf Coğrafya test soruları. Coğrafya Küresel ve Bölgesel Örgütler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Coğrafya: Küresel ve Bölgesel Örgütler TEST - 1
1.
Kanada, ABD ve Meksika arasında imzalanan ticaret anlaşmasını ifade eden örgütün kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" NAFTA
Soru Açıklaması
2.
OPEC” örgütü aşağıdakilerden hangisiyle ilgili konularda Dünya genelinde söz sahibidir?
Doğru Cevap: "C" Petrol fiyatları
Soru Açıklaması
3.
NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü) kurulduğu yıllarda;

I. Avrupa’nın güvenliğini Sovyetler Birliği’nden gelebilecek tehditlere karşı korumuştur.

II. Enerjinin verimli kullanılması için az gelişmiş ülkelerde faaliyet göstermiştir.

III. Küresel ısınmayı durdurmayı amaç edinmiştir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
4.
Greenpeace adı verilen örgüt aşağıdaki konularda Dünya genelinde birtakım çalışmalar yürütmektedir.

● Yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi

● Okyanusların korunması

● Zehirli kimyasallara karşı önlem alınması

● Ticari amaçlı balina ve fok avının önlenmesi

Buna göre, Greenpeace örgütüyle ilgili olarak;

I. Çevreyi koruma konusunda etkinlikler yapmaktadır.

II. Gelişmiş ülkelerde faaliyet gösterir.

III. Dünya’nın geleceğini ilgilendiren konularda duyarlı bir örgüttür.

yargılarından hangilerine varılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
5.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) temel amaçları arasında;

I. Savaşları önlemek

II. Dünya ticaretinin canlılığını korumak

III. Nükleer kirliliği önlemek

gibi durumlardan hangileri yoktur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
6.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na üye olan ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Hırvatistan
Soru Açıklaması
7.
Avrupa Birliği’nin temeli 1951’de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’na dayanmaktadır.

Bu topluluğun ilk kurucuları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Yunanistan
Soru Açıklaması
8.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra savaşı kazanan ülkeler tarafından kurulan ve ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmeyi hedefleyen küresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Birleşmiş Milletler (BM)
Soru Açıklaması
9.
Örgütünün belli başlı amaçları arasında;

● Dünya, ticaretinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak

● İşsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek

● Gelişmeyi sağlayan ekonomi politikalarına destek vermek gibi hedefler vardır.

Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" IMF
Soru Açıklaması
10.
G–8 olarak ifade edilen örgüt Dünya’nın en zengin ülkeleri olarak da bilinmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ülkeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İspanya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.