11. Sınıf Coğrafya: Türkiye’de Sanayi Sektörünün Ekonomideki Yeri TEST - 1


Türkiye’de Sanayi Sektörünün Ekonomideki Yeri konusu 11. Sınıf Coğrafya test soruları. Coğrafya Türkiye’de Sanayi Sektörünün Ekonomideki Yeri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Coğrafya: Türkiye’de Sanayi Sektörünün Ekonomideki Yeri TEST - 1
1.
Hereke, Bünyan, Sivas, Uşak ve Gördes gibi merkezlerde gelişme gösteren sanayi faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Halı ve kilim dokumacılığı
Soru Açıklaması
2.
Ülkelerin gelişmişliğinin göstergelerinden biri de sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfusun ve bu sektörlerden eldeedilen gelirin yüksek olmasıdır.

Türkiye’de;

I. Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze doğru hizmet sektöründe çalışanların oranı artmıştır.

II. Hizmet sektöründen elde edilen gelir son yıllarda azalma göstermiştir.

III. Hizmet sektörü içinde bankacılıktan elde edilen gelirin önemli bir payı vardır.

yargılarından hangileri doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
3.
2004 yılında rafineri faaliyetlerine son veren tesis 2004 yılından beri işlenmiş petrol ürünlerini depolamak için kullanılmaktadır. Rafineri, ortak şirketlere ait işlenmiş akaryakıt ürünlerini tanklarında depolar ve yine ortak şirketlerin talepleri doğrultusunda, depo tanklarındaki ürünlerin kara tankerlerine, tren vagonlarına veya deniz tankerlerine dolumlarını sağlar.

Yukarıda sözü edilen rafinerimiz aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Mersin Rafinerisi
Soru Açıklaması
4.
Karadeniz Bölgesi’nde orman ürünleri, kereste ve mobilya sanayinin gelişmiş olmasında;

I. iklim koşulları

II. tarımsal faaliyetler

III. balıkçılık

gibi faktörlerden hangilerinin etkisi fazla olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
5.
Türkiye’de sanayi faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "E" İç göç hareketinin batıdan doğuya doğru olmasının tek nedeni sanayidir.
Soru Açıklaması
6.
Mevcut sanayi, nüfus ve ihracat kapasitesi düşünüldüğünde aşağıda verilen illerden hangisinin Türkiye sanayisindeki payı daha fazladır?
Doğru Cevap: "C" Kocaeli
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen durumlardan hangisinin Türkiye ekonomisinin sanayiden elde edeceği geliri arttıracağı söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Enerji ithalatını arttırmak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda verilen sanayi kollarının ihtiyaçları ve ülkemizin koşulları düşünüldüğünde hangi sanayi kolunda dışa bağımlılık en azdır?
Doğru Cevap: "E" Çimento
Soru Açıklaması
9.
Türkiye’de sanayi sektöründe yatırım yapmak isteyen bir girişimci için aşağıdakilerden hangisi teşvik edici rol oynamaz?
Doğru Cevap: "E" Yüksek faizli kredi sağlamak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki sanayi sektörlerinden hangisinin klimatolojik değişimlerden etkilenmesi daha sınırlı olur?
Doğru Cevap: "D" Petrol işleme tesisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.