11. Sınıf Coğrafya: Türkiye’de Sanayi TEST - 1


Türkiye’de Sanayi konusu 11. Sınıf Coğrafya test soruları. Coğrafya Türkiye’de Sanayi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Coğrafya: Türkiye’de Sanayi TEST - 1
1.
Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayileşme faaliyetleri beş yıllık kalkınma planlarıyla düzenli bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu yönde ilk çalışma 1934 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının uygulamaya konulmasıdır. Bu plan doğrultusunda birçok fabrika kurulmuş, 1938 yılında İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmıştır. Ancak bu plan istenilen şekilde yürürlüğe konulamamıştır.

İkinci Beş Yıllık Sanayi Planının istenildiği şekilde yürütülememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" O dönemde II. Dünya Savaşı’nın çıkması
Soru Açıklaması
2.
Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayileşmeyi teşvik eden ve bu alanda çeşitli kolaylıklar sunan birçok çalışma yapılmıştır. Ancak büyük sanayi kuruluşları daha çok devlet tarafından kurulmuş, özel sektör istenilen seviyede gelişememiştir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Özel sektörün yeterli sermayeye sahip olmaması
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’nde ilk sanayileşme hareketleri Lale Devri’nde başlamış, bu dönemde kâğıt, kumaş ve çini gibi küçük sanayi kuruluşları kurulmuştur. Daha sonra tophane ve tersane gibi büyük sanayi tesisleri kurulmuştur. Ancak tam anlamıyla sanayileşme Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar gerçekleşememiştir.

Buna göre, Osmanlı Devleti’ndeki sanayileşme hareketlerinin tam olarak gerçekleşememesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Siyasi ve ekonomik yönden birçok olumsuzluğun yaşanması
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’de aşağıda verilen sanayi kollarından hangisi diğerlerine göre daha geniş alanlarda görülür?
Doğru Cevap: "A" Şeker
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de sanayi kollarının dağılımı üzerindeki etkisi en azdır?
Doğru Cevap: "B" İş gücü
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’nin herhangi bir yerine ayçiçek yağı fabrikası kurulmak istense aşağıdaki yerlerden hangisi daha ekonomik olacaktır?
Doğru Cevap: "A" Tekirdağ
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’de sanayi faaliyetleri her yere eşit şekilde dağılmamış, belirli yörelerde yoğunlaşmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iç kesimlerde sanayinin yoğunluk kazandığı illerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Siirt
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’de bazı bölgeler sahip oldukları ham maddelerden dolayı birtakım sanayi kollarıyla özdeşleşerek anılırlar.

Buna göre, aşağıdaki illerden hangisi anıldığı sanayi kolu ile doğru eşleştirilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Unlu mamuller ⇒ İstanbul
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin kuruluş amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yerleşmenin yoğun olduğu alanları geliştirmek
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’de aşağıda verilen sanayi kollarından hangisinin diğerlerine oranla daha yaygın olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Dokuma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.