11. Sınıf Coğrafya: Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları TEST - 1


Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları konusu 11. Sınıf Coğrafya test soruları. Coğrafya Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Coğrafya: Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yüz ölçümü
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’de 1923 – 1929 yılları arasında yeni kurulacak devletin ekonomik yapısının milliyetçi ve liberal özellikte olması fikri benimsenmiş ve bu amaçla bir takım ekonomiyi geliştirici uygulamalara gidilmiştir.

Buna göre;

I. Aşar vergisinin kaldırılması,

II. Tarımda makineleşmenin teşvik edilmesi,

III. Teşvik-i Sanayi kanununun çıkarılması

IV. Sümerbank’ın kurulması

faaliyetlerinden hangileri açıklamada belirtilen dönemde gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunmaktadır.

Bu durum Türkiye’de aşağıda verilenlerden hangisine en çok etki yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" Önemli ulaşım yollarının ülkemiz üzerinden geçmesine
Soru Açıklaması
4.
I. Dağlarının doğu – batı istikametinde uzanması

II. İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın varlığı

III. Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması

IV. Orta Kuşak’ta yer alması

Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin Türkiye’de ulaşımın gelişmesinde en çok etki yaptığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" II ve Ill
Soru Açıklaması
5.
Türkiye’de II. Dünya Savaşı’na denk geldiği için uygulanamayan kalkınma planı aşağıdaki dönemlerden hangisinde yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1938 – 1942
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin yer şekillerinin ekonomisi üzerinde yaptığı olumlu sonuçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tarım alanlarının dar ve parçalı olması
Soru Açıklaması
7.
I. Tarımsal faaliyetlerin gelişmesi

II. Deniz turizminin gelişmesi

III. Dağcılık ve kış turizminin gelişmesi

Yukarıdaki özelliklerden hangileri Türkiye’nin hem üç tarafının denizlerle çevrili olması hem de iklimin etkisiyle gelişmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
8.
I. Kışların sert ve kar yağışlı olması

II. Akdeniz iklim özelliklerinin görülmesi

III. Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması

IV. Ova ve platoların geniş yer kaplaması

Yukarıdaki özelliklerden hangileri Türkiye’de ulaşımı olumsuz etkileyen faktörler arasındadır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
9.
Türkiye ekonomisinde 1923 – 1932 dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Türkiye ekonomik olarak gelişmiş ülkeler seviyesindedir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 1950 – 1960 yılları arasında Türkiye’de ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Ülke genelinde sanayileşme sağlanmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.