11. Sınıf Coğrafya: Üretim-Dağıtım-Tüketim TEST - 1


Üretim-Dağıtım-Tüketim konusu 11. Sınıf Coğrafya test soruları. Coğrafya Üretim-Dağıtım-Tüketim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Coğrafya: Üretim-Dağıtım-Tüketim TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Temel ihtiyaçlar
Soru Açıklaması
2.
Kağıt, demir – çelik ve termik santral gibi işletmelerin daha çok suyun bulunduğu alanlara kurulmasındaki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bu işletmelerin ham maddelerinin işlenmesi için büyük oranda suya ihtiyacın olması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi dağıtımı olumsuz yönde etkileyen etmenlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Şiddetli kış şartlarının olması
Soru Açıklaması
4.
Et, süt ve tavuk çiftlikleri gibi gıda fabrikaları daha çok tüketim merkezlerine yakın yerlere kurulur.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tüketim alanlarına hemen ulaştırılarak bozulmalarının önlenmek istenmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi tüketimi etkileyen doğal faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Yer altı kaynakları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sanayi tesislerinin kurulması ve gelişebilmesi için gerekli olan koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tarımsal faaliyetler
Soru Açıklaması
7.
I. Besi ve ahır hayvancılığının büyük kentlerin yakınında gelişme göstermesi

II. Dağlık ve engebeli alanlarda kara yolu ve demir yolu yapım masraflarının fazla olması

III. Kışları ılık geçen yerlerde seracılık faaliyetlerinin gelişmesi

Yukarıdakilerden hangileri üretim, dağıtım ya da tüketim faaliyetlerinin doğal koşullardan etkilendiğini göstermez?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
8.
Tarım ve hayvancılık, üretim, dağıtım ve tüketim ile sürekli etkileşim halindedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu etkileşime bir örnek oluşturmaz?
Doğru Cevap: "E" Karadeniz Bölgesi’nde buğday yetiştirilmesi zordur.
Soru Açıklaması
9.
Türkiye’de İzmit, İzmir, Mersin, Batman ve Kırıkkale’de petrol rafinerisi bulunmaktadır.

Bu rafinerilerden hangisi ham maddeye yakın yerde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Batman
Soru Açıklaması
10.
Türkiye üretim, tüketim ve dağıtım süreçlerinde bazı kaynakların ithalatına diğerlerine göre daha çok ihtiyaç duyar.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ithalatına daha çok ihtiyaç duyduğu unsurlar arasındadır?
Doğru Cevap: "C" Enerji
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.