11. Sınıf Edebiyat: Modernizmi Esas Alan Roman TEST - 1


Modernizmi Esas Alan Roman konusu 11. Sınıf Edebiyat test soruları. Edebiyat Modernizmi Esas Alan Roman Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Edebiyat: Modernizmi Esas Alan Roman TEST - 1
1.
-----, "Tutunamayanlar" romanı ile kısa zamanda dikkatleri üzerinde toplamayı başarır. Tutunamayanlar, ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve iç monolog, bilinç akışı, alıntı gibi yeni anlatım teknikleri kullanması bakımından Tanpınar'ın izini süren bir romandır. Yazar, romanında birtakım dinsel ve mitolojik mitoslardan da yararlanarak yerleşik düzenin değer yargısıyla, zevkleriyle yaşama biçimiyle uzlaşamayan, topluma yabancılaşmış insanların yaşamını anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Oğuz Atay
Soru Açıklaması
2.
Yazarın tipik bir 12 Mart romanı olan "Ruh Üşümesi" adlı eserde iç konuşma ve bilinç akışı gibi anlatma teknikleri sahneleme gibi gösterme teknikleri yoluyla birbirini tanımayan bir kadın ve erkeğin bir lokanta da ayrı ayrı masalarda birbirleriyle ilgili hayal kurmaları, ancak geçmişteki olumsuz deneyimlerden dolayı bu hayallerinden vazgeçmeleri anlatılır. Adları verilmeyen kadının ve erkeğin iç konuşmalarından geçmişte 12 Mart öncesi olaylara karışmış, hayal kırıklıkları, acılar yaşamış ve yaptıklarının diyetini fazlasıyla ödemiş oldukları anlaşılır.

Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adalet Ağaoğlu
Soru Açıklaması
3.
I. Yaseminler Tüter mi Hâlâ?

II. Aylak Adam

III. Buzdan Kılıçlar

IV. Tehlikeli Oyunlar

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yukarıda eseri yoktur?
Doğru Cevap: "A" Füruzan
Soru Açıklaması
4.
Türk yazının yenilikçi ustalarından bir yazı adamıdır. Az yazıp seyrek yayımlayan, bununla birlikte yazacakları ilgiyle beklenen, yazdıklarıyla yankılar yaratan bir yazardır. Çok ince eleyip sıkı dokuyan bir yazar olduğu için geniş okur yığınlarına ulaşamayan, seçkinci bir tutumu olduğu söylenebilir. Bireyin iç sorunlarının çözümlenmesine adanmış bir yazınsal serüveni vardır. Yazarın son eserleri "Göçmüş Kediler Bekçisi", "Gece", "Narla İncire Gazel"dir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bilge Karasu
Soru Açıklaması
5.
"Ölü Erkek Kuşlar" da geleneksel toplum değerlerini postmodern bir söylemle sorgulayan yazar, kurgusunu anarşik bir döneme yerleştirir. Su ve Na'yı temsil eden çift kişilikli Suna romanda çelişkileriyle görülür. "Kurumlaşmış evliliklerin" karşısında olduğunu söyleyen yazar geleneksel, eskimiş dünya görüşünün çerçevesi içinde kurallar, öngörmelerle büyütülüyoruz der. Eserin erkek kahramanlarından Ayhan çalıştığı yerde terör olayları artınca, yurt dışına kaçar.

Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnci Aral
Soru Açıklaması
6.
Yusuf Atılgan romanında, Zebercet adlı kahraman küçük bir kasabada yaşayan bir otel katibidir. Neredeyse tüm hayatı bu otelde geçmiştir. Yalnızlıktan ve tekdüze yaşamdan bunalarak kendine bile yabancılaşmıştır, çareyi intiharda görür.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Anayurt Oteli
Soru Açıklaması
7.
I. Eserlerinde farklı kültür dairelerine ait insanların yaşamlarını yansıtmaya çalışan sanatçı daha çok yalnız kadınları, anne - kız ilişkilerini, yoksul çocukların dramını, memleket özlemi çeken göçmenlerin hayatlarını işlemiştir.

II. 70 yılların en çok dikkat çeken üç kadın yazarından biri olan sanatçının "47'liler", "Berlin'in Nar Çiçeği" gibi önemli romanları bulunmaktadır.

Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Füruzan
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Leyla Erbil'e ait değildir?
Doğru Cevap: "A" Berci Kristin Çöp Masalları
Soru Açıklaması
9.
"Gül Yetiştiren Adam" klasik roman anlayışının yanında bireyin iç dünyasını ve bunalımı ele alması yönüyle de modern romana yakınlık gösteren bir omurga üzerine yerleştirilmiştir. Esere adını veren gül yetiştiren adam bir kırgınlık ya da küskünlük neticesinde kabuğuna çekilen ve elli yıl boyunca bahçeli evinden dışarı çıkmayan biridir. Eşini kaybettiği için yalnız yaşamaktadır. Kendisini ibadete, okumaya ve gül yetiştirmeye adayan bu gizemli adamın hayatındaki tek renklilik ise kendisini haftada bir iki kez ziyarete gelen torunlarıdır.

Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rasim Özdenören
Soru Açıklaması
10.
Modernizmi esas alan eserlerde diyalog ve hikaye etme yerine bilinç akışı kullanılır. Dolaşık ve karmaşık anlatım yöntemleri denenir. Simgelere, mitolojiye efsanelere, mistisizme, nihilizme, fanteziye yer verilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışla kaleme alınmış eserlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Çıkrıklar Durunca
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.