11. Sınıf Edebiyat: Saf Şiir TEST - 1


Saf Şiir konusu 11. Sınıf Edebiyat test soruları. Edebiyat Saf Şiir Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Edebiyat: Saf Şiir TEST - 1
1.
Şiirde her türlü ideolojik sapmanın dışında kalarak sadece okuyucuda estetik haz uyandıran şiir yazma eğilimi, bu şairleri her türlü mektepleşme eğiliminin dışında kalıp müstakil şahsiyetler olarak şiir yazmaya yöneltmiştir. Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu şairlerde düşsel (hayali) ve bireysel yön ağır basar. İçsel ve bireyci bir yaklaşımla evrensel tecrübesini dile getirdiler.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şiir anlayışına sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Ahmet Haşim
Soru Açıklaması
2.
-------------- şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu anlayıştaki şairler didaktik bilgiden uzak durup bir şey öğretmeyi değil, musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı, uyandırdığı, imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler. Kısacası bu şairler şiirde anlama fazla önem vermezler. Anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek için şiir yazarlar. Şiirde biçim endişesi duyan bu şairlerde dize ve dil baş tacıdır. Disiplinli çalışarak mükemmele varan halis şiir yazma endişesi kendini hissettirir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Saf
Soru Açıklaması
3.
I. Şiirleri Millî Edebiyat akımına uymaz ama makale ve konferanslarında bu akımı desteklemiştir.

II. Geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir oluşturmuştur.

III. Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirinin birleşmesini sağlamıştır.

IV. Bir dönem Nev- Yunanilik akımından etkilenmiştir.

V. Hece ölçüsünü kullanmış, aruzla tek şiir yazmıştır.

Yukarıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı ile ilgili söylenemez?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı ile ilgili söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Ağır süslü bir dil kullanmıştır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı ile ilgili söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Manzum öyküler yazmıştır.
Soru Açıklaması
6.
Şiirlerinde dil ve üsluba önem vermiştir. En uygun sözcüğü bulana kadar şiiri bitmiş kabul etmez. Sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasına özen göstermiştir. Şiirlerinde parnasizm akımının etkileri vardır. Bu akımın edebiyatımızda ki en önemli temsilcisidir. "Ahenk" ile ölçü ve uyağa büyük önem vermiştir. Şiiri musikiden başka bir musiki saymıştır. Şiirlerinde musikiye verdiği önemle sembolistlere yakındır ancak anlam açıklığı yönüyle onlardan ayrılır. Divan şiirini çağdaş şiirle birleştirmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yahya Kemal Beyatlı
Soru Açıklaması
7.
Denizlerden

Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin

Bilsen

Melal-i hasret ü gurbette ufk-ı şama bakan

Bu gözlerinde, bu hüznünlü sen ne dilbersin!

Bu dizelerin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Serbest Müstezat
Soru Açıklaması
8.
Şu bakır zirvelerin ardından

Bir süvari geliyor kan rengi

Başlıyor şimdi melûl akşamda

Son ışıklarla bulutlar cengi!

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Serbest ölçülüdür.
Soru Açıklaması
9.
Nasıl istersen öyle dinle, bakın:

Dalların zirvesindeyiz ancak,

Yarı yoldan ziyâde yerden uzak,

Yarı yoldan ziyâde mâha yakın.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Didaktik bir şiirdir.
Soru Açıklaması
10.
Sanatın bir form sorunu olduğuna inanan bu şairler için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anlayışla kendilerine özgü özel bir imge düzeni oluştururlar. Özgün ve yaratıcı olan bu imgeler, dilin mantığına uygun ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar sunacak bir yapıya sahiptir. Dilde saflaşma düşüncesi, kendini rahat şiir yazma şeklinde başat öge olarak gösterir. Şiirsel söylemin zirvesine ulaşmak düşüncesiyle dilin yücelişi paralellik gösterir.

Bu parçada sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakielerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Saf şiir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.