11. Sınıf Fizik: Bağıl Hareket TEST - 1


Bağıl Hareket konusu 11. Sınıf Fizik test soruları. Fizik Bağıl Hareket Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Fizik: Bağıl Hareket TEST - 1
1.


K, L, M, N araçlarının yere göre hızları şekilde gösterilmiştir. Araçlardan K'nın, L'ye göre hızı V1, K nın N'ye göre hızı V2 N'nin M'ye göre hızı V3'tür.

Buna göre, V1, V2, V3 hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır?
Doğru Cevap: "C" V1 > V2 = V3
Soru Açıklaması
2.


Şekildeki A ve B araçlarının yere göre hız vektörleri verilmiştir.

A aracının C aracına göre hızı doğuya doğru V olduğuna göre, B aracının C aracına göre hızının yönü nedir?
Doğru Cevap: "D" Kuzeybatı
Soru Açıklaması
3.
Doğrusal bir yolda hareket eden X aracı, Y aracına bakarak kendinin kuzeye gittiğini, Z aracına bakarak kendinin güneye gittiğini sanmaktadır.

Araçlar aynı yönde hareket ettiklerine ve yere göre hızların büyüklükleri VX, VY, VZ olduğuna göre,

I. VX > VY > VZ

II. VY > VX > VZ

III. VZ > VX > VY

yargılarından hangileri doğru olabilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
4.
Doğrusal bir pistte, aynı anda, aynı yerden sabit hızla geçen K, L ve M araçlarının hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki VK > VL = VM dir.

Buna göre, hareketlilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "C" K, M'den sürekli uzaklaşır.
Soru Açıklaması
5.
Aynı yolda yere göre VX, VY ve VZ büyüklüğündeki hızlarıyla hareket eden X, Y ve Z cisimlerinin arasında VX > VY > VZ bağıntısı vardır. Y'nin X'e göre hızı, Z'nin X'e göre hızından küçüktür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "E" X ile Y'nin hareket yönü aynıdır.
Soru Açıklaması
6.


K aracındaki durgun bir gözlemci, başka bir M aracını duruyormuş gibi gördüğüne göre, L aracının M'den bakan durgun bir gözlemciye göre hız vektörü, 2. şekildekinden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
7.
Yere göre hızı doğuya doğru V olan K aracındaki durgun bir gözlemci L aracını V hızıyla kuzeye doğru, L'deki durgun bir gözlemci ise M aracını 2V hızıyla güneye doğru gidiyormuş gibi görüyor.

Buna göre, M aracının yere göre hızının yönü nedir?
Doğru Cevap: "E" Güneydoğu
Soru Açıklaması
8.


Buna göre; X aracının yere göre hız vektörü, 2. şekildekilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
9.
Birbirine paralel üç tren yolundaki A, B, C trenlerinden A doğuya doğru gitmektedir. Trenler yan yana geldiklerinde A'daki durgun gözlemci B'yi doğuya C'yi batıya gidiyormuş gibi görüyor.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "E" B'nın hızı A'dan büyüktür.
Soru Açıklaması
10.
Yere göre sabit hızlarla batıya doğru, hareket eden araçlardan Y'deki gözlemci Z aracının batıya doğru, X aracının doğuya doğru hareket ettiğini görüyor.Buna göre;

I. Z'nin yere göre hızı, Y'ninkinden büyüktür.

II. X'in yere göre hızı, Y'ninkinden küçüktür.

III. X'deki gözlemci Z'nin batıya doğru hareket ettiğini görür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.