11. Sınıf Kimya: Dengeyi Etkileyen Faktörler TEST - 1


Dengeyi Etkileyen Faktörler konusu 11. Sınıf Kimya test soruları. Kimya Dengeyi Etkileyen Faktörler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Kimya: Dengeyi Etkileyen Faktörler TEST - 1
1.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
2.


Bu kaptaki reaksiyon için

I. Kaptaki mol sayısı artar.

II. Dengededir.

III. Tepkime ürünler yönüne ilerlemektedir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
3.


I. Katalizör ekleme

II. Sıcaklığı artırma

III. Hacmi artırma

işlemleri ayrı ayrı yapılıyor.

Buna göre hangi işlemler dengeyi bozmadan dengeye gelme hızını artırır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
4.


Endotermik gerçekleşen yukarıdaki denge tepkimesinde sıcaklık artışı ile,

I. Gaz mol sayısı artar.

II. Denge sabiti (Kc) ileri ve geri hız sabitleri (ki, kg) artar.

III. Denge ürünler lehine bozulur.

ifadelerinden hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.


işlemlerinden hangileri uygulanırsa grafikteki değişiklikler gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" l ve ll
Soru Açıklaması
7.


denge tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sıcaklık artırılırsa denge sabitinin değeri küçülür.
Soru Açıklaması
8.


tepkimesi dengede iken, aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa dengedeki tüm maddelerin derişimleri artar?
Doğru Cevap: "D" Sabit hacim ve sıcaklıkta kaba SO3(g) eklemek
Soru Açıklaması
9.


denge tepkimesinde;

l. Sıcaklığı artırmak

ll. MgO(k) eklemek

lll. MgCO3(k) yı toz haline getirmek

etkilerinden hangileri denge konumunu değiştirmez?
Doğru Cevap: "E" ll ve lll
Soru Açıklaması
10.


Homojen gaz fazın­da, kapalı kapta ger­çekleşen en dotermik bir tepkimede, madde derişimlerinin zaman­la değişimleri grafikte gösterilmiştir.

Buna göre,

l. X ve Y, Z nin ayrışma ürünleridir.

t2 de sıcaklık artırılmıştır.

lll. t3 deki denge sabiti t1 dekinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" l, ll ve lll
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.