11. Sınıf Kimya: Koligatif Özellikler TEST - 1


Koligatif Özellikler konusu 11. Sınıf Kimya test soruları. Kimya Koligatif Özellikler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Kimya: Koligatif Özellikler TEST - 1
1.
Üç ayrı kaptaki aynı miktar suda aynı koşullarda,

I. 1 mol NaCl

II. 1 mol C6C12O6

III. 2 mol NaNO3

katıları çözülüyor.

Buna göre çözeltilerin kaynama noktasının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" III > I > II
Soru Açıklaması
2.
Katı–sıvı çözeltilerde iyon derişimi arttıkça;

I. kaynama noktası,

II. iletkenlik,

III. donma noktası

niceliklerinden hangileri azalır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız III
Soru Açıklaması
3.
Katı–sıvı çözeltilerde aynı koşullarda;

I. özkütle,

II. iletkenlik,

III. donma noktası

niceliklerinden hangileri çözücüsünden büyük olabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
4.
I. Ozmoz, derişimi fazla olan çözeltinin derişimi az olan çözeltiden su çekmesidir.

II. Katı–sıvı çözeltilerin özkütlesi aynı koşullarda çözücüsünden büyüktür.

III. Tuzlu suyun donma noktası aynı ortamda çözücüsünden düşüktür.

yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
1 atm basınçta 20 gram CaBr2 tuzunun çözünmesiyle hazırlanan 100 mL çözeltinin kaynama noktası 103,9°C dir.

Aynı ortamda 22,4 gram KOH'in 200 mL sudaki çözeltisinin kaynama noktası kaç °C olur? (CaBr = 200, KOH = 56)
Doğru Cevap: "A" 105,2
Soru Açıklaması
6.


Oda koşullarında bulunan yukarıdaki sulara eklenen miktarlarla hazırlanan çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıldır?
Doğru Cevap: "A" III > I > II
Soru Açıklaması
7.
X molal AlCI3

Y molal NaNO3

Z molal Mg(NO3)2

Yukarıdaki çözeltilerin aynı basınçtaki kaynamaya başlama sıcaklıkları eşittir.

Buna göre, X, Y, Z ile gösterilen çözelti derişimleri arasındaki ilişki nasıldır?
Doğru Cevap: "C" Y > Z > X
Soru Açıklaması
8.
Uçucu olmayan organik bir bileşiğin 4,8 gramı 40 gram benzen (C6H6) de çözülerek hazırlanan bir çözeltinin kaynamaya başladığı sıcaklık 85°C olarak ölçülüyor.

Saf benzenin kaynama noktası 80°C, kaynama noktası yükselmesi sabiti (Kb) 2,5 °C/molal olduğuna göre, çözünen bileşiğin mol kütlesi kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 60
Soru Açıklaması
9.
Soğuk havalarda otomobil radyatörlerinde kullanılan antifiriz, su ve etilen glikol C2H4(OH)2 karışımıdır.

Buna göre, 500 gram suya 310 gram etilen glikol katılarak hazırlanan antifiriz çözeltisi kaç °C de donmaya başlar? (Su için Kd = 1,86 °C/molal, O : 16, C : 12, H : 1)
Doğru Cevap: "C" –18,6
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.