11. Sınıf Kimya: Kuvvetli Asit ve Bazlarda pH – pOH TEST - 1


Kuvvetli Asit ve Bazlarda pH – pOH konusu 11. Sınıf Kimya test soruları. Kimya Kuvvetli Asit ve Bazlarda pH – pOH Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Kimya: Kuvvetli Asit ve Bazlarda pH – pOH TEST - 1
1.
I. Tüm sulu çözeltilerde H+ ve OH iyonu bulunur.

II. 25° de [H+] > 10–7 M ise çözelti asidiktir.

III. Ametallerin oksijence zengin bileşikleri suda çözündüğünde H+ iyonu derişimini artırırlar.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
HCl suda %100 iyonlarına ayrışmaktadır.

Buna göre 25 °C de 36 g HCl nin suda çözülüp çözelti hacminin 10 litreye tamamlanması ile hazırlanan çözeltinin pOH değeri kaçtır? (H = 1, Cl = 35)
Doğru Cevap: "E" 13
Soru Açıklaması
3.


ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" l ve ll
Soru Açıklaması
4.
25 °C de 6 litre H2SO4 sulu çözeltsinin pOH değeri 10 dur.

Buna göre çözeltide kaç mol H2SO4 çözünmüştür?
Doğru Cevap: "C" 3.10–4
Soru Açıklaması
5.


yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" l ve lll
Soru Açıklaması
6.
X: Asit ve bazlarla tepkime verir.

Y: Asit ve bazlarla tepkime vermez.

Z: Asitlerle tepkime verir, bazlarla vermez.

Birer oksit bileşiği olan X, Y ve Z aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
7.
l. HClO4 > HClO3 > HClO

ll. HClO3 > HBrO3 > HIO3

lll. HCl > HBr > HI

Yukarıdaki asit gruplarından hangisinde, asitlik kuvvetlerinin karşılaştırılmasında yanlış yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız llI
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
9.
25 °C deki bir sulu çözelti için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
10.
25 °C de 2M 400 mL H2SO4 sulu çözeltisine su ilave edilerek hacim 1600 mL ye tamamlanıyor.

Buna göre çözeltinin son durumda pOH değeri kaç olur?
Doğru Cevap: "A" 14
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.