11. Sınıf Kimya: Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimi TEST - 1


Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimi konusu 11. Sınıf Kimya test soruları. Kimya Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Kimya: Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimi TEST - 1
1.


yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilen elektron dağılımlarından hangisi nötr atomun temel hal elektron dağılımı olamaz?
Doğru Cevap: "B" 1s22s12p3
Soru Açıklaması
3.
I. Uyarılmış atom temel hale geçerken enerjisi azalır.

II. Atomlar periyodik sisteme temel hal elektron dağılımına göre yerleşirler.

III. Uyarılmış halden elektron koparmak daha zordur.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız III
Soru Açıklaması
4.
Temel haldeki 29Cu ve 30Zn atomları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.
26Fe2+ ve 26Fe3+ iyonları için, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır?
Doğru Cevap: "C" p orbitallerindeki elektron sayıları
Soru Açıklaması
6.
X: ……………… 3d8
Y: ……………… 4d8

Elektron dizilişlerindeki son orbitalleri gösterilen X ve Y elementlerinin atom numaraları arasındaki fark kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 18
Soru Açıklaması
7.
9 tane dolu ve 6 tane yarı dolu orbitali bulunan X atomu için,

l. Temel halde bulunur.

ll. 4s orbitalinde 1 elektron bulunur.

lll. 2 elektron alarak soy gaza benzer.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" l ve ll
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki tanecik gruplarından hangisinde kimyasal özellikler birbirine en yakındır?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
9.


Elektron dizilişi ve orbital dağılımı yukarıda gösterilen X atomu için,

l. Uyarılmış halde bulunur.

ll. Değerlik elektronları 3s ve 3p orbitallerinde bulunur.

lll. Küresel simetri gösterir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız ll
Soru Açıklaması
10.
Nötr X atomunun temel hal elektron dizilişi 3d5 ile sonlanmaktadır. Buna göre X atomuile ilgili,

l. 4s orbitalinde 1 elektron bulunur.

ll. 4s orbitalinde 2 elektron bulunur.

lll. 3p orbitalinde 6 elektron bulunur.

yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir?
Doğru Cevap: "C" l ve ll
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.