11. Sınıf Kimya: Sulu Ortamda Çözünme - Çökelme TEST - 1


Sulu Ortamda Çözünme - Çökelme konusu 11. Sınıf Kimya test soruları. Kimya Sulu Ortamda Çözünme - Çökelme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Kimya: Sulu Ortamda Çözünme - Çökelme TEST - 1
1.
t °C de AgCl katısının Kçç değeri 4.10–8 dir.

Buna göre 2L AgCl doymuş çözeltisinde kaç mol iyon bulunur?
Doğru Cevap: "D" 8.10–4
Soru Açıklaması
2.
t °C de 250 mL doymuş PbCl2 çözeltisinde 3.10–4 mol iyon bulunmaktadır.

Buna göre t °C de PbCl2 katısının çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 2,56.10–10
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki tuzların tümünde çözünme s cinsinden alınırsa hangilerinin Kçç değerleri doğru olur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
4.


Yukarıda verilen çözünme denklemi ve denge bağıntısı ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
5.
Çözünürlük ve çözünürlük denge sabitleri (Kçç) için,

I. Çözünürlüğü ekzotermik olan iyonik katıların çözünürlük denge sabitleri negatif bir değerdir.

II. Çözünürlüğü endotermik olan iyonik katılarda, sıcaklık artışı çözünürlük çarpımlarını büyütür.

III. Çözünürlük çarpımları, belirli sıcaklıklarda doymamış çözeltiler için hesaplanır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
6.
Ag2Cr2O7 katısının 20° C deki Kçç değeri 4.10–12

80° C deki Kçç değeri 32.10–12 dir.

Buna göre, bu tuzun 20°C deki katısı ile dengede bulunan doygun çözeltisi ısıtılırsa;

I. Çözeltideki iyonların molar derişimi azalır.

II. Kaptaki katı kütlesi azalır.

III. Katı çözünürken dış ortamdan ısı alır.

yargılarından hangileri yanlış olur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki iyonik katıların hangisinde, çözünürlük denge bağıntısı (Kçç) yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
8.
Sabit sıcaklıkta, CaCO3 katısının saf sudaki çözünürlüğü X g/100cm3 olduğuna göre, çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır? (Ca: 40, O: 16, C: 12)
Doğru Cevap: "D" 10–2X2
Soru Açıklaması
9.
500 mL suya 1 gram SrF2 katısı eklenerek doymuş çözelti hazırlanıyor.

Buna göre, kaç miligram SrF2 katısı çözünmeden kalır? (SrF2 için Kçç : 4⋅10–9, SrF2: 126)
Doğru Cevap: "A" 937
Soru Açıklaması
10.
Pb2+ iyonları derişimi 8.10–2 M olan bir çözeltide, Pbl2 katısının çökelmesi için l iyonları derişimi en çok kaç mol/L olmalıdır? (PbI2 için Kçç : 2.10–8)
Doğru Cevap: "C" 5⋅10–4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.