11. Sınıf Kimya: Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler TEST - 1


Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler konusu 11. Sınıf Kimya test soruları. Kimya Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Kimya: Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler TEST - 1
1.
Tepkime hızı ve hız sabiti (k) ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sabit sıcaklıkta tepkime kabının hacminin artması hız sabitinin (k) değerini düşürür.
Soru Açıklaması
2.
Hız sabiti (k),

I. Sıcaklık

II. Derişim

III. Katalizör

hangileri ile değişir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilenlerden hangisi aktivasyon enerjisini ve tepkime hız sabitini değiştirir?
Doğru Cevap: "B" Katalizör
Soru Açıklaması
4.


Aynı koşullarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerin hızlarının artış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" II, III, I
Soru Açıklaması
5.
Tepkime hızı ile ilgili,

I. Kopan ve oluşan bağ sayısı arttıkça tepkime hızı azalır.

II. Birim zamanda oluşan ürün miktarı olarak tanımlanabilir.

II. Birimi mol/L.s dir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.


Aşağıdakilerden hangisi tepkime hızını arttırmaz?
Doğru Cevap: "B" Kap hacmini büyütmek
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
8.


yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" l ve ll
Soru Açıklaması
9.


tepkimesinden, birim zamanda daha fazla H2 gazı elde etmek için,

l. HCl çözeltisinin derişimini artırma

ll. Zn katısını toz haline getirme

lll. Kaba H2O ekleme

işlemlerinden hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "C" l ve ll
Soru Açıklaması
10.
N2(g) + O2(g) + ısı → 2NO(g)

tepkimesinin hız sabitini (k) aşağıdakilerden hangisi küçültür?
Doğru Cevap: "A" Sıcaklığı düşürmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.