11. Sınıf Kimya: Tepkime Hızları TEST - 1


Tepkime Hızları konusu 11. Sınıf Kimya test soruları. Kimya Tepkime Hızları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.Tepkime Hızları konusu 11. Sınıf Kimya test soruları. Kimya Tepkime Hızları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Kimya: Tepkime Hızları TEST - 1
1.
Gaz fazında gerçekleşen kimyasal bir reaksiyonun hızı ile ilgili,

l. Birim zamanda harcanan madde miktarına göre belirlenebilir.

ll. Birim zamanda oluşan madde miktarına göre belirlenebilir.

lll. Reaksiyon süresince iletkenlikteki değişmeye göre belirlenebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" l ve ll
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
3.
TH1 = C3H4 ün harcanma hızı

TH2 = O2 nin harcanma hızı

TH3 = CO2 nin oluşma hızı

TH4 = H2O nun oluşma hızı

C3H4 gazının yanması sırasında, harcanan maddelerle oluşan ürünlerin hızları arasındaki ilişki nasıldır?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
4.
aX(g) + bY(s) → cZ(suda)

tek basamaklı tepkimesinin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" TH = k [X]a
Soru Açıklaması
5.
Üçüncü dereceden bir tepkimenin hız sabitinin (k) birimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" L2/mol2.s
Soru Açıklaması
6.
A2(g) + 3B2(g) → 2AB3(g)

tepkimesi 0,5 litrelik kapalı bir kapta gerçekleşmekte ve 5 saniyede 0,05 mol B2 gazı harcanmaktadır.

Buna göre, tepkimede A2 gazının harcanma hızı kaç mol/L.dk dir?
Doğru Cevap: "E" 0,4
Soru Açıklaması
7.
PCl5(g) → PCl3(g) + Cl2(g)

tepkimesi 2 litrelik kapalı bir kapta 8 mol PCl5 gazı ile başlatılıyor. 10 saniye sonra kapta 10 mol gaz karışımının bulunduğu belirleniyor.

Buna göre, PCl5 gazının ortalama harcanma hızı kaç mol/L.s dir?
Doğru Cevap: "B" 0,1
Soru Açıklaması
8.
l. HBr + O2 → HOOBr    (Yavaş)

ll. HOOBr + HBr → 2HOBr    (Hızlı)

lll. HOBr + HBr → Br2 + H2O    (Çok hızlı)

Gaz fazında gerçekleşen yukarıdaki mekanizmalı tepkime için;

l. Toplu tepkime denklemi,

4HBr + O2 → 2Br2 + 2H2O şeklindedir.

ll. lll. adımın aktifleşme enerjisi en büyüktür.

lll. Hız denklemi, k [HBr] [O2] dir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" l ve lll
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
10.


Tepkimelerin geri aktifleşme enerjileri, Ea1 = 80 kj, Ea2 = 100 kJ olduğuna göre,

l. 1. tepkime endotermik, 2. tepkime ekzotermiktir.

ll. 2. tepkime daha hızlı gerçekleşir.

lll. 2. tepkimenin aktifleşmiş kompleksi daha yüksek enerjilidir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız lll
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.