11. Sınıf Kimya: Tepkime Isılarının Toplanabilirliği TEST - 1


Tepkime Isılarının Toplanabilirliği konusu 11. Sınıf Kimya test soruları. Kimya Tepkime Isılarının Toplanabilirliği Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Kimya: Tepkime Isılarının Toplanabilirliği TEST - 1
1.


Buna göre lll. tepkimedeki X kaçtır?
Doğru Cevap: "A" –312,5
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "A" +180
Soru Açıklaması
3.
4Fe(k) + 6CO2(g) → 2Fe2O3(k) + 6CO(g)

tepkimesinin entalpi değişimi +964 kj dür.

Buna göre,

2FeO3(k) + 6CO(g) → 4Fe(k) + 6CO2(g)

tepkimesinde N.K da 33,6 L CO2 gazı oluştuğunda açığa çıkan ısı kaç kj dur?
Doğru Cevap: "D" 241
Soru Açıklaması
4.


Yukarıda verilen tepkimelere göre 7,2 g su buharının yoğunlaşması sırasında kaç kkal enerji açığa çıkar? (H = 1, O = 16)
Doğru Cevap: "E" 8
Soru Açıklaması
5.


tepkimesine göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? (N = 14, O = 16)
Doğru Cevap: "B" N2 gazı yakıt olarak kullanılabilir.
Soru Açıklaması
6.
Tepkime entalpisi;

I. Tepkime mekanizmasına,

II. Reaktif ve ürünlerin fiziksel haline,

II. Tepkime koşullarına

özelliklerinden hangilerine bağlı değildir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
7.
Standart koşullarda,

• CO2 gazının molar oluşum entalpisi –90 kkal dir.

• CaO katısının elementlerine ayrışma entalpisi +150 kkal/mol dür.

• CaCO3(k) + 50 kkal → CaO(k) + CO2(g)

bilgileri veriliyor.

Buna göre CaCO3 katısının molar oluşum entalpisi kaç kkal dir?
Doğru Cevap: "A" –290
Soru Açıklaması
8.


Yukarıda verilen bilgilere göre CO2 gazının molar oluşum entalpisi kaç kkal dir?
Doğru Cevap: "B" -98
Soru Açıklaması
9.


Buna göre, nötron sayısı 20 olan X atomunun periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (O = 16)
Doğru Cevap: "C" 4. periyot 2A
Soru Açıklaması
10.
CO2 ve CO gazlarının molar oluşum entalpileri sırası ile –94 kkal ve –30 kkal dir.

Buna göre NK da 4,48 L CO gazının yanması sırasında kaç kal ısı açığa çıkar?
Doğru Cevap: "D" –128
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.