11. Sınıf Kimya: Titrasyon, Tampon ve Tuz Çözeltilerinde pH – POH TEST - 1


Titrasyon, Tampon ve Tuz Çözeltilerinde pH – POH konusu 11. Sınıf Kimya test soruları. Kimya Titrasyon, Tampon ve Tuz Çözeltilerinde pH – POH Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Kimya: Titrasyon, Tampon ve Tuz Çözeltilerinde pH – POH TEST - 1
1.


Yukarıda verilen tepkime ile ilgili,

I. 40 °C de denge sabiti (Ksu) 1.10–14 den büyüktür.

II. 25 °C de [H+] = [OH] = 10–7 dir.

III. Suyun kendi kendine iyonlarına ayrışmasıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
25 °C de 0,1 mol H2SO4 asidi ile 20 L çözelti oluşturuluyor.

Buna göre çözeltinin pOH değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 12
Soru Açıklaması
3.
11,2 g KOH katısı suda çözülerek 25°C de 2 L çözelti hazırlanıyor.

Buna göre çözeltinin pH değeri kaçtır? (KOH = 56)
Doğru Cevap: "A" 13
Soru Açıklaması
4.
0,01 M HX ve 0,01 M HY sulu çözeltilerinde sırası ile pH değeri 2 ve 5 tir.

Buna göre,

I. HX kuvvetli, HY zayıf asittir.

II. İyonlaşma yüzdesi HX > HY dir.

III. HY suda %0,1 oranında iyonlarına ayrışmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
25 °C de 0,01 M X çözeltisinde pH değeri 9 dur.

Buna göre,

I. Çözelti zayıf baza aittir.

II. X in tesir değerliği 1 ise suda %0,1 oranında iyonlarına ayrışmıştır.

III. X NH3 ise Kb değeri 10–8 dir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
327 °C sıcaklık ve 2 atmosfer basınçlı 2,46 litre HCl gazının tamamı 10 litre suda çözülüyor.

Buna göre, oluşan çözeltinin pH değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
7.
25°C de pH = 5 olan HX in sulu çözeltisinde;

I. iyonlaşma yüzdesi,

II. [OH] iyon derişimi,

III. HX in mol sayısı

niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? (Ka = 4⋅10–10)
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.


tepkimesine sabit sıcaklıkta su ilave ediliyor.

Buna göre çözeltide,

• Denge sabiti

• pH

• pOH

• İyonlaşma yüzdesi

• İletkenlik

niceliklerinden kaç tanesi başlangıca göre artar?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
9.
0,01 M NH3 çözeltisinin hacmi kaç katına çıkarılırsa pH değeri 2 birim azalır? (NH3 için Kb = 10–6)
Doğru Cevap: "C" 104
Soru Açıklaması
10.
Ca metali 25 °C de X çözeltisine atıldığında sabit sıcaklıkta çözeltide gaz çıkışı gözleniyor.

Buna göre,

I Çözeltide pH < 7 dir.

II. Zamanla çözeltide pH artar.

III. Çıkan gaz H2 dir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.