11. Sınıf Tarih: Klasik Üretim ve Endüstriyel Üretim TEST - 1


Klasik Üretim ve Endüstriyel Üretim konusu 11. Sınıf Tarih test soruları. Tarih Klasik Üretim ve Endüstriyel Üretim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Tarih: Klasik Üretim ve Endüstriyel Üretim TEST - 1
1.
• Ulaşım araçlarında gelişmeler yaşanması

• Ticaret alanında gelişmelerin yaşanması

• Üretim araçlarının yenilenmesi

Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Sanayi İnkılabı'nın
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinin Sanayi İnkılabı'nın teknolojik zeminini oluşturduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Coğrafi Keşifler'in yapılması
Soru Açıklaması
3.
I. Sömürgecilik

II. Pazar ihtiyacı

III. Ham madde ihtiyacı

Sanayi İnkılabı ile Avrupa'da yukarıdakilerden hangilerinde artış yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Sanayi Devrimi ile Avrupalı devletler yeni sorunlar ile karşılaşmışlardır.

Buna göre;

I. üretilen mallarda arz-talep dengesinin oluşturulması,

II. hammadde ve pazar ihtiyacının sağlanması,

III. milliyetçilik fikir akımının yayılması

durumlarından hangileri bu sorunlarla ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Sanayisi güçlü olan Avrupalı devletlerin zenginliği, geri kalmış coğrafyaların kaynaklarının ele geçirilmesiyle oluşmuştur.

Bu durumun ortaya çıkması;

I. sömürgecilik,

II. hammadde ve pazar arayışı,

III. feodal sistem

anlayışlarından hangilerinin sonucudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
6.
I. Hammadde ve pazar ihtiyacının artması

II. Milliyetçilik fikri

III. Pusulanın geliştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Sanayi İnkılabı'nın sonuçları arasındadır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
7.
Sanayi Devrimi'nin;

I. sömürgeciliği hızlandırması,

II. hammadde ve pazar ihtiyacını artırması,

III. ulaşımı ve haberleşmeyi geliştirmesi

sonuçlarından hangileri uluslararası ilişkileri olumsuz etkilememiştir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
8.
I. Coğrafi Keşifler

II. Rönesans hareketleri

III. Fransız İhtilali

Yukarıdakilerden hangileri Sanayi İnkılabı'nın gerçekleşmesinde etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
9.
Sanayi İnkılabı sonucunda Avrupa'da üretim artmış, hammadde ve pazar ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Buna göre;

I. Avrupalı Devletler arasında rekabetin artması,

II. sömürgeciliğin yaygınlaşması,

III. savaşların yerini, işbirliğin alması

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkması beklenir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
10.
• Sömürgeciliğin hızlanması

• Büyük devletler arasında ekonomik rekabetin artması

Yukarıda verilen gelişmelerin ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hammadde ve pazar ihtiyacının artması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.