11. Sınıf Tarih: Osmanlı Devleti'nde Endüstriyel Üretime Geçiş TEST - 1


Osmanlı Devleti'nde Endüstriyel Üretime Geçiş konusu 11. Sınıf Tarih test soruları. Tarih Osmanlı Devleti'nde Endüstriyel Üretime Geçiş Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Tarih: Osmanlı Devleti'nde Endüstriyel Üretime Geçiş TEST - 1
1.
Sanayi İnkılabı sonucundaki teknolojik gelişmelerle beraber hammadde ve pazar ihtiyacı da artmıştır.

Bu durum;

I. milliyetçilik fikrinin güçlenmesi,

II. sömürgecilik fikrinin önem kazanması,

III. imparatorlukların zarar görmesi,

IV. ekonomik rekabetin artması

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
2.
Sanayi İnkılabı ile Avrupa fabrikalarında işlenen hammaddeler farklı ülkelerden getirilmeye başlanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Uluslararası ticaret canlanmıştır.

II. Sömürgeciliğin önemi azalmıştır.

III. Avrupalıların gelir düzeyi yükselmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
3.
Sanayi İnkılabı sonucu Osmanlı Devleti'nde;

I. el tezgahlarının önem kaybetmesi,

II. loncaların önem kazanması,

III. hammadde ihracaatının artması

gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
4.
I. Muharrem Kararnamesi

II. Balta Limanı Ticaret Antlaşması

III. Düyûn–ı Umûmiye İdaresi

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen unsurlar arasındadır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın toplumsal sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Kentlerden köylere göç başlamıştır.
Soru Açıklaması
6.
Sanayi İnkılabı sonucunda;

– Osmanlı ülkesi Avrupa'nın açık pazarı haline geldi.

– İthalat çoğaldı, ihracat azaldı.

– Küçük el tezgahları kapandı.

Bu bilgilerden hareketle, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Sanayi İnkılabı'yla ortaya çıkan gelişmelerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Demokratikleşme hareketlerinin görülmesi
Soru Açıklaması
7.
Avrupalı devletlerin ekonomilerini geliştirirken,

I. sömürge toprakları,

II. işçi emeği,

III. kilisenin desteği

unsurlarından hangilerinden yararlandığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Sanayi İnkılabı'nın,

I. Osmanlı pazarlarına Avrupa mallarının egemen olması,

II. Osmanlı el tezgahlarının kapanması,

III. yeni iş alanlarının ortaya çıkması

sonuçlarından hangilerinin Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilediği savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
9.
Sanayi İnkılabı'nın;

I. köyden kente göçün başlaması,

II. işçi sınıfının oluşması,

III. hammadde sorununun ortaya çıkması

gelişmelerinden hangilerinin sömürgeciliği hızlandırdığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
10.
I. Fransız İhtilali

II. Sanayi İnkılabı

III. 1830 ve 1848 İhtilalleri

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'ni siyasi ve ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilemiştir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.