11. Sınıf Tarih: Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler TEST - 1


Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler konusu 11. Sınıf Tarih test soruları. Tarih Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Tarih: Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler TEST - 1
1.
XIX. yüzyıl başlarında uygulanan politika "denge" siyasetidir. Rusya ile Fransa arasında Tilsit antlaşması imzalanmış, Osmanlı - İngiltere arasında da Çanakkale antlaşması imzalanmıştır. Çanakkale antlaşmasına göre "Barış zamanında boğazlardan hiçbir savaş gemisi geçmeyecek." denmiştir.

Bu antlaşma ile İngiltere sömürgelerini aşağıdaki hangi devlete karşı korumaya çalışmıştır?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devlet'ine karşı ilk isyan eden azınlık grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sırplar
Soru Açıklaması
3.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde;

– 1812 Bükreş Antlaşması ile Sırplara ayrıcalık tanınmış,

– 1829 Edirne Antlaşması ile Yunanistan'a bağımsızlık verilmiş,

– 1878 Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Romanya ve Karadağ'a bağımsızlık verilmiştir.

Buna göre XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı'nın sınırları daralmıştır.
Soru Açıklaması
4.
XIX. yüzyılda gelişen milliyetçilik hareketleri özellikle Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarını olumsuz yönde etkilemiştir.

Buna göre;

I. Rusların Panslavizm politikasını gerçekleştirme düşüncesi,

II. İtalya ve Almanya'nın siyasi birliğini kurması,

III. Sömürgecilik hareketleri

durumlarından hangileri Osmanlı Devleti'nin Balkan politikalarında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
5.
1815 yılında düzenlenen Viyana Kongresi'ne damga vuran Meternik aşağıdaki devletlerden hangisinin temsilcisi olarak katılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Avusturya
Soru Açıklaması
6.
Rusya'nın Balkanlarda uyguladığı Panizlavizm politikası, Osmanlı Devleti ile Avusturyayı olumsuz etkilemiştir.

Bu durumda Avusturya'nın;

I. krallık sistemiyle yönetilmesi,

II. Orta Avrupa'ya hakim olması,

III. çok uluslu yapıya sahip olması

özelliklerinden hangilerine sahip olması doğrudan etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
7.
1812 Bükreş Antlaşması ile Sırplara bazı ayrıcalıklar verilmiştir. Osmanlı toplumunda yaşayan azınlıklar ilk kez özerk bir yönetim kurma hakkı elde etmiştir.

Bu bilgilere dayanarak;

I. Ruslar'ın Akdeniz'e indiği,

II. Sırpların bağımsız olduğu,

III. milliyetçiliğe dayalı hareketlerin etkili olduğu

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
8.
I. Denge politikası uygulamak

II. Sömürgecilik yapmak

III. Avrupalı devletlerin arasındaki rekabetten yararlanmak

Yukarıdakilerden hangileri XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin dış politikada izlediği politikalardır?
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
9.
I. Rum İsyanı'nın başlaması

II. Mısır İsyanı (Kavalalı Mehmet Ali Paşa)

III. Kırım Savaşı

XIX. yüzyılın büyük bir bölümünde Osmanlı toprak bütünlüğünü savunan İngiltere yukarıdaki olaylardan hangilerinde Osmanlı aleyhine bir tutum sergilemiştir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
10.
I. Merkezi krallıklar desteklenecek

II. Milliyetçi fikirler engellenecek

III. Avrupa'nın siyasi dengesi korunacak

1815 Viyana Kongresi'nde alınan yukarıdaki kararlardan hangileri krallıkların otoritesini korumaya yöneliktir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.