11. Sınıf Tarih: XIX. yüzyıldaki Islahatlar TEST - 1


XIX. yüzyıldaki Islahatlar konusu 11. Sınıf Tarih test soruları. Tarih XIX. yüzyıldaki Islahatlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Tarih: XIX. yüzyıldaki Islahatlar TEST - 1
1.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde,

I. İlköğretim zorunlu hale getirilmiştir.

II. Medreselerin yanında Batı tarzında eğitim veren okullar açılmıştır.

III. Takvim-i Vekay-i adında gazete çıkarılmıştır.

gelişmelerinden hangileri eğitim alanında Avrupa'dan etkilenildiğinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
2.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatlardan bazıları şunlardır;

I. Darülfünun kuruldu.

II. Dirlik kaldırıldı, memurlara maaş verilmeye başlandı.

III. Batı tarzı eğitim veren okullar açıldı.

Bunlardan hangilerinin yönetim alanında yapılan ıslahatlar arasında olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
3.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde;

I. Sened-i İttifak'la ayanlara bazı haklar verilmesi,

II. Osmanlıcılık düşüncesinin ortaya çıkması,

III. meşruti yönetime geçilmesi

gelişmelerinden hangilerinde "Avrupalılar'ın içişlerimize karışmalarını" önleme amacının olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
4.
I. Milliyetçilik fikrinin etkisi

II. Sömürgeciliğin yaygınlaşması

III. Jön Türkler'in yetişmesi

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilemiştir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
5.
XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde küçük atölyeler kapanmış, işsizlik artmış, dış ticaret dengesi bozulmuştur.

Bu durumun nedenleri arasında;

I. Sanayi İnkılabı'nın başlaması,

II. savaşların yenilgiyle sonuçlanması,

III. müsadere sisteminin kaldırılması

gelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
6.
II. Mahmut "Tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri Havra'da görmek isterim." demiştir.

Buna göre;

I. Halk arasında din farkı gözetilmemiştir.

II. Özel mülkiyet güvence altına alınmıştır.

III. Din ve vicdan özgürlüğü tanınmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
7.
Tanzimat Dönemi'nde bir yandan eski hukuk sistemi devam ederken diğer yandan da Avrupa tarzı hukuk kuralları uygulanmaya başlanmıştır.

Bu uygulamanın;

I. hukuk alanında birliğin olmadığı,

II. şeriat mahkemelerinin kaldırıldığı,

III. askerliğin vatan görevi haline getirildiği

durumlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenemez?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
8.
Tanzimat Dönemi'nde;

I. ulaşım ve haberleşme alanında yatırımlar yapılması,

II. Avrupa'dan öğretmenler getirilmesi,

III. Avrupa tarzı okullar açılması

gelişmelerinden hangileri eğitim alanında ikiliğin oluşmasına doğrudan etki etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III
Soru Açıklaması
9.
II. Mahmut Dönemi'nde;

I. yerli kumaş kullanımının zorunlu hale getirilmesi,

II. dışarıdan gelen malların tüketiminin sınırlandırılması,

III. Müslüman tüccarlara vergi indirimi yapılması

gelişmelerinden hangilerinin ülke ekonomisini koruma amaçlı olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
II. Mahmut Dönemi'nde Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının en önemli sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Padişahın otoritesi artmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.