5. Sınıf Din Kültürü: Allah İnancı TEST - 1


Allah İnancı konusu 5. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 5. Sınıf Din Kültürü Allah İnancı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Din Kültürü: Allah İnancı TEST - 1
1.
“İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan fakat o, hanif bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.”


(Âl-i İmrân suresi, 67. ayet)Bu ayetteki altı çizili kavramın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın birliğine inanan
Soru Açıklaması
2.
“De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”

Bu surenin konusu aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Allah’ın birliği
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ayetlerin hangisinde tevhit inancına vurgu yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiya Suresi, 22. ayet)
Soru Açıklaması
4.
“O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur.”


(Haşr suresi, 24. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "A" Allah, bizi her an görmektedir.
Soru Açıklaması
5.
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”


(Enbiya suresi, 22. ayet)Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki hangi kavramla ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Tevhit
Soru Açıklaması
6.
“Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı.”


(Lokman suresi, 10. ayet)Bu ayetin mesajı aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın her şeye gücü yeter.
Soru Açıklaması
7.
“…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.”


(Zümer suresi, 9. ayet)Bu ayette aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir.
Soru Açıklaması
8.
Tabiatı inceleyen kişi, varlıkların mükemmelliğini ve aralarındaki kusursuz uyumu görür. Bu durumun kendi kendine oluşamayacağını düşünür.

Bu durum, düşünen kişiyi aşağıdaki sonuçların hangisine götürür?
Doğru Cevap: "C" Bunun güçlü bir yaratıcının işi olduğuna
Soru Açıklaması
9.
“Sınıfımızda birden çok başkan olsaydı, her biri farklı hareket eder, sınıfımızda kargaşa çıkardı. Aynı şekilde birden çok yaratıcı olsaydı, - - - - .”

Bu boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" evrende düzen kurulamazdı.
Soru Açıklaması
10.
“Biz, gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.”


(Mü’minun suresi, 18. ayet)Bu ayette aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Allah yağmuru insanın hizmetine vermiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.