5. Sınıf Din Kültürü: Ramazan ve Oruç TEST - 1


Ramazan ve Oruç konusu 5. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 5. Sınıf Din Kültürü Ramazan ve Oruç Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Din Kültürü: Ramazan ve Oruç TEST - 1
1.
“Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği aydır.”


(Bakara suresi, 185. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "A" Kur’an ayında oruç tutulmalıdır.
Soru Açıklaması
2.
“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki (kötülükten) korunursunuz.


(Bakara suresi, 183. ayet)Bu ayetteki altı çizili ifade ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Oruç tutan haramlardan sakınmalıdır.
Soru Açıklaması
3.
I. Nafile oruç tutmak

II. Teravih namazı kılmak

III. Kadir gecesini değerlendirmek

Numaralanmış bilgilerden hangileri Ramazan ayıyla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çiçek koklamak
Soru Açıklaması
5.
Bazı davranışlar orucu bozarken bazıları da oruçluya yakışmaz ve ibadetin değerini düşürür. Müslüman bu tür davranışlardan uzak durmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi oruçluya yakışmayan davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Kusur aramak
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki terimlerin hangisinin tanımında yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Müstehab: Yapılması onaylanmayan iş ve davranışlardır.
Soru Açıklaması
7.
Oruç tutmak isteyen kişinin tan yerinin ağarmasından önce yediği yemeğe ve bu yemeğin yendiği vakte denir.

Bu tanım, aşağıdaki terimlerin hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Sahur
Soru Açıklaması
8.
I. Tan yerinin ağarmasıyla birlikte oruç yasaklarının başladığı zamandır.

II. Ramazan ayında yatsı namazından sonra sünnet olarak kılınan namazdır.

III. Gücü yetenlerin Ramazan ayında vermekle yükümlü oldukları sadakadır.

Numaralanmış tanımlarla ilgili terimler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İmsak - Teravih - Fitre
Soru Açıklaması
9.
I. “Oruçlu yalan sözü, yalanla ameli bırakmazsa, onun yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.”

II. “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin onun sevabı kadar sevap alır.”

III. “Biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Kendisine birisi kötü söz söyler veya sataşırsa ‘Ben oruçluyum.’ desin.”

Bu hadislerin hangileri oruçlunun sakınması gereken hususlarla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
10.
Fıtır sadakasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kurban bayramına özgü ibadetlerden biridir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.