5. Sınıf Fen Bilimleri: Biyoçeşitlilik TEST - 1


Biyoçeşitlilik konusu 5. Sınıf Fen Bilimleri test soruları. Online 5. Sınıf Fen Bilimleri Biyoçeşitlilik Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Fen Bilimleri: Biyoçeşitlilik TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği artıran etkenlerden biri olabilir?
Doğru Cevap: "B" Ağaçlandırma çalışmaları
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi bir bölgedeki biyoçeşitliliği daha fazla olumsuz etkiler?
Doğru Cevap: "D" İnsanlar
Soru Açıklaması
3.
I. Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması biyoçeşitliliği azaltır.

II. İnsan nüfusunun aşırı artışı biyoçeşitliliği artırır.

III. Ülkemiz biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin bir ülkedir.

Biyoçeşitlilik ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I ve III.
Soru Açıklaması
4.
Bir bölgedeki biyoçeşitliliğin artması aşağıdakilerden hangisine olanak sağlamaz?
Doğru Cevap: "D" Yeni yerleşim alanlarının açılmasına
Soru Açıklaması
5.
Biyoçeşitliliğin azalmasına etki eden aşağıdaki olaylardan hangisi insan kaynaklı değildir?
Doğru Cevap: "B" Volkanik patlamalar
Soru Açıklaması
6.
Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine ....... denir.

Yukarıdaki tanımın doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Biyoçeşitlilik
Soru Açıklaması
7.
I. Endüstri atıkları

II. Kaynakları aşırı kullanma

III. Aşırı avlanma

verilenlerden hangileri biyoçeşitliliği olumsuz etkiler?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki canlılardan hangisinin nesli tükenme tehlikesi altındadır?
Doğru Cevap: "C" Kardelen çiçeği
Soru Açıklaması
9.
I. Doğal kaynaklar yok edilmemelidir.

II. Biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklar insanların temel ihtiyaçların karşılarlar.

III. Bir ekosistemdeki biyoçeşitlilik; sağlıklı ve verimli bir çevre oluşmasını sağlar.

Yukarıdaki öğrencilerin biyoçeşitlilik ile ilgili vermiş olduğu bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bir alandaki canlı ve cansız varlıklar etkileşmezler.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.